KAKAMPI MO ANG BATAS

Bisan may HIV malikawan gihapon ang AIDS

CANDIDO Ika-11 nga gua

KAKAMPI MO ANG BATAS

KAKAMPI MO ANG BATAS

CANDIDO Ika-10 nga gua

Panugdaon ni Matt (RevGov) – Nov. 23

KAKAMPI MO ANG BATAS

PANUGDAON

KAKAMPI MO ANG BATAS