Wednesday, March 14, 2018


NGAA gid gapamilit ang pila ka myembro sang Kamara (House of Representatives), pila ka mga hukom sang Korte Suprema mismo kag iban nga opisyales kag empleyado sang hudikatura (judiciary) agud mag-resign si Chief Justice Maria Lourdes Sereno?

Sa ila panawagan sadtong Lunes, Marso 12, dungan sa flag-raising ceremony sa atubangan sang Korte Suprema, nagsiling sila nga ang padayon nga pag-tener ni CJ sa pwesto nagahalit sang reputasyon sang hudikatura sa kabug-osan, kag ang solusyon amo gid lang nga mag-resign na siya.

Samtang, padayon man ang pagpamat-ud ni CJ nga indi mag-resign kag atubangon ang iya kaso sa Impeachment Trial sa Senado kon matabo gid man sa ngalan sang “Rule of Law”, nga iya ginapangunahan bilang Chief Justice.

Pero, paano abe makahalit ang pagpabilin ni Sereno sa reputasyon sang hudikatura nga ginapamunuan niya?

Tungod lang akusado siya sa Kamara sa akusasyon nga “culpable violation of the Constitution”? Paano ano ina kay akusado pa man lang siya?

Ang House Committee amo pa lang nagboto, 38-2, agud ipasaka ang ila pamat-ud nga may “probable cause” ang ining ila akusasyon sa kay CJ. Matuod, napadala na ini sa Kamara sa kabug-usan sang iya myembro nga malapit sa 300, apang botohan pa lang ini sa ila bahin.

Sa boto nga isa-sa-tatlo (one-third) sang kabug-usan sang Kamara, aprubahan pa lang sini ang isa ka Impeachment Resolution nga ipadala pa man sa Impeachment Tribunal sa Senado agud maaktuhan kon bala “guilty” ukon indi si Sereno. Basi ining Impeachment Trial mahiwat pa sa palaabuton nga Mayo, sunu gani kay Speaker Alvarez.

Kon “guilty” gid man si Sereno, sa ining hugada lang dapat nga makasiling kita nga nahuy-an na ang Korte Suprema kag ang kabug-osan sang hudikutura kag dapat na madula ang presensya ni Sereno sa Korte Suprema.

Kon indi pa ini matabo, ti ano ang dapat ikahuya?Basi inosente pa gani si Sereno sa pagpamat-ud sang Impeachment Tribunal kag kon may mahuy-an gid man amo lang ang Kamara nga nagpasaka sang palpak nila nga akusasyon?

Of course, ang iskandalo, right or wrong, makahuluyang gid man sa tindug sang hudikutura bisan pa nga wala pa sing may napamatud-an tungod yara na ang suspetso nga indi maayo sang pumuluyo.

Pero, nangin maalwan naman si Sereno sa balatyagon sang mga myembro sang hudikatura, kag sang mga pumuluyo, agud mapahagan-hagan ang indi mayo nga suspetso sa iya bisan pa mapamatud-an siya nga inosente sa ulihi.

Nag-file siya sang sining ulihi lang sang indefinite leave agud bisan paano sa pila ka tinion madula ang iya presensya, samtang ga-preparar siya sing husto para sa possible nga matabo nga impeachment trial na.

***

Syempre mamangkot man kita kon ngaa nangin masakit ang iskandalo parti sining impeachment proceeding kontra kay CJ.

Masakit ini tungod samtang akusado pa lang siya gina pagwa na sang mga nag-akusar sa iya kag sang ila mga cho-chowa nga “guilty” na si CJ, nga puede na updan sang mga pumuluyo nga may gina apinan, labi na gid kay ang kabuhi sang mga dalagkuan ginapamahaw, ginapanyaga kag ginapanyapon ini sang Pilipino.

Sa aton pa, gin-prejudge na si CJ sang may huyog manglaut sang kontra agud itulod ang ila kumon nga interest kontra kay CJ kag sang indi maka-ik sa mga poderoso.

Sa siling gani sang bantugon nga French philosopher nga si Voltaire:  “If you want to know who controls you, look at who you are not allowed to criticize.”

Sa aton pa, ining iban nga nagakontra kay CJ dala lang sang pag-ugyon nila ukon kahadlok sa kon sin-o nga mga poderoso kag sang makahatag papay sa ila.

Tani, bisan ang may ginaapinan mangin fair man kay CJ. Indi ta pagpahanugutan nga magdaug ang binutig kag indi matarong nga pagmulay sa akusado sa iya kinamatarong sa pagpahayag sang iya bahin. Ang Hustisya iya sang Ginoo, ang mag-kontra sini kontra man sang Diyos.

Tani ma-konsyensya kita sa pag-upod sa indi matarong nga buhat agud lang pasugtan ang luyag mag-kontrol sang aton panghuna-huna kag balatyagon.  Hulaton na gid lang tani kon ano gid ang paghusga sang Impeachment Tribunal. (w_mateojr@yahoo.com/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here