Ang report sang Liga sa Lakbay Aral

GAHULAT ang halos tanan, lakip kita, sa opisyal nga report sang upisina ni Liga president Irene Ong angot sa ila Lakbay Aral, ukon study tour, nga ginhiwat nila sadtong Setyembre 4-7 sa probinsya sang Bataan kag sa Olongapo City.

Syempre, labi na gid ang pagpatuman na sang ila natun-an kag ma-aplikar sa nahibal-an nila sa ila Lakbay Aral. Ginpasakupan gid ining aktibidad sang mga 700 ka opisyales sang mga barangay nga ginpamunuan mismo ni Kap Ong.

Kabay man nga handa ang gobyerno sang siyudad sa lubos nga pagsuporta sang mga proyekto kag programa nga i-rekomendar kag ipatuman sang Liga angot sa sining nahibal-an nila sa Lakbay Aral.

Of course, indi man madale-dale ang paghimo sang report nga ginahulat sang publiko. “Haste makes waste”, silingon pa, gani gahatag kita sa kay Kap Ong sang nagakaigu nga panahon agud ma-preparar sing husto kag mapagwa ini sa publiko.

Meantime, napahibalo na naton, paagi sa aton research, ang matahum nga mga bagay nga mahibal-an nila sa Lakbay Aral sa Bataan.

Tungod sa limitasyon sang masulat naton sa aton kolum sang nagligad, wala kita nakapalawig sing pagsugid bahin sa Olongapo. Sugpunan naton ini karon.

Halin sa “Sin City” nga yara ang US Naval Base sa Subic Bay tubtub 1992, isa na ka “Model City” ang karon highly urbanized city nga Olongapo City.

Masami na gani kopyahon sang iban nga siyudad ang programa sini sa “Urban Management”, nga galakip sang ila “Solid Waste Management” kag “Disaster Risk Reduction and Management”, nga tuyu gid sang Lakbay Aral sang Liga.

Segurado naton, sa nasugid na gani sang pila ka kagawad nga nag-upod, madamo gid ang dala nila nga kinaalam kag ihibalo halin sa Lakay Aral nga pwede ipatuman  diri.

Tungod sini, sa bulig man sang gobyerno sang siyudad, galaum kita nga indi mapaslawan ang aton mga pumuluyo sa sining Lakbay Aral sang Liga sa Bataan kag Olongapo.

***

Gapati kita nga ang nagaisahanon nga palm tree nga nagatindug sa orihinal nga Sunburst Park sa atubangon mismo sang Iloilo Customs House isa ka “memorial tree”.

Dungan ini nagtindug diri, kag dapat may “lasting and unique” memory kita sini bisan pa nga na-restore kag na-renovate na ining parke nga ini.

Gani dapat tani ginpabilin ining “memorial tree” upod sa ginbag-o nga Sunburst Park sa pagpahanumdum sa mga tawo nga may isa gali ka palm tree nga nagatindug diri sadto, nga gintagaan gid sing importansya sa iya pagka-isahanon.

Pinasahe man kuno ini tungod halin pa ini sa ale nga specie sang palm tree.

Tungod sini nangutana gid kita kon sin-o ang nagsugo nga dulaon ini, ukon sin-o ang project contractor nga nagpatapas sini, ukon naggabut sini kag ihaboy na sa basurahan sang limot.

Siling ni DPWH city engineering district director Rodney Gustilo, indi kuno sila ang nagtapas sini ukon naghaboy, ukon nagtapok sini, sa diin ukon sa paano man nga paagi.

Nag-sorry kita kay Engineer Gustilo tungod kay sa aton nagligad nga kolum nag-suspetso kita nga basi ubra yadto sang DPWH.

“Wala kami nangamut sa pagtandug sang kon ano dira. Indi ina namon project,” siling gani niya.

Namangkot man kita sa isa ka masaligan nga source sa Customs.

Siling niya nga may Memorandum of Agreement (MOA) ang pag-restore kag pag-renovate sang Sunburst Park sa tunga sang Bureau of Customs, Iloilo City Government kag National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Sa sining MOA, ang pagtatap sang Sunburst Park ginatugyan sa IIoilo City Government sa sulod sang 10 ukon 15 ka tuig.

Kon sin-o kuno ang contractor ang nagtrabaho sa pagbag-o sang Sunburst Park, siling sang aton source sa Customs nga sa iya pagkahibalo taga-Bacolod ini.

Tagaan niya kita kuno sang telephone number sang Bacolod contractor kon mahibal-an na niya ini.

Ang sunod seguro nga luyag ta mahibal-an amo ang kahilabtanan sang NHCP. Sila gid bala ang nagsugo nga dulaon ining “memorial tree”?

Kon ngaa, luyag ta mahibal-an ang rason. Tani makabasa ang taga-NHCP sa sining kolum naton, nga natalana kada Miyerkoles kag Biyernes sa Panay News.

Seguro naman nagabasa ang NHCP sang Panay News, ang No. 1 Regional Newspaper sa Western Visayas. Kag tani may sabat kita nga mabaton halin sa ila. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here