Ano gid bala ang relihiyon ni Presidente Duterte?

ANG isa naton ka abyan galibug gid ang iya ulo kon ano gid sa karon ang relihiyon ni Presidente Duterte.

Ang nahibal-an naton amo nga ginbunyagan siya nga isa ka katoliko. In fact, sa isa ka okasyon samtang presidente na siya ginpabutyag niya nga katoliko siya. Kag ina bisan sige ang iya atake sa mga pari, lakip na si Pope Francis, bisan pa gani sang naga-kampanya pa lang siya sa pagka-presidente.

Sang ulihi ugaling, sang sige na init sang relasyon niya sa Simbahan Catolica, ginsiling niya nga ang iya relihiyon amo ang “Relihiyon ni Duterte”. Ambot lang kon nagalahog lang siya.

In fact, kon basehan naton ang iya pabutyag parti sa iya pagpati, nagagwa nga indi na siya katoliko.

Ina sang ginsikway na niya ang pagpati sa pinaka-importante nga pagtuo sang mga katoliko sa Holy Trinity – ang isa ka Diyos nga may tatlo ka persona: Amay, Anak kag Espiritu Santo.

Sa pahayag niya sang sining ulihi lang ang Amay lang ang Diyos kag wala sing Diyos Anak (Hesukristo) kag Diyos Espiritu Santo.

Of course, kon ano man ang relihiyon ni Duterte wala na ya paki ang mga pumuluyo, labi na gid diri sa Pilipinas kag iban pa nga pungsod nga wala sing State Religion, katulad sa nahibal-an ta nga mga nasyon Muslim, kag nagapati sa Separation of Church and State.

Sa ila ang isyu pang-relihiyon lain man sa isyu sang kahimtangan sa pangabuhi, relasyon sang mga tawo sa isigkatawo sa sosyedad, kag iban pa nga isyu sa panghimanwa nga gatutok lang sa tawohanon (indi ispiritual) nga problema.

In fact, tungod sa tindug sa Separation of Church and State, nagdaug si Duterte bisan pa sa mga masakit niya nga pagtrato kay Pope Francis, nga pinuno sang 80 ka porsyento ka katoliko diri, sadtong magduaw ini sa Pilipinas. Ginbasol niya ang problema sa trapiko sadtong pagduaw ni Pope Francis, samtang sang magduaw ang president sang Tsina sa Pilipinas wala man siya gani mag-angal sa kasubong nga problema sa trapiko.

Sa Estados Unidos, nagdaug man bilang Presidente si John F. Kennedy samtang katapo siya sang Simbahan Catolica nga ang kadamuon mga 25 porsyento lang sang populasyon.

Nagdaug man si Barack Obama bilang Presidente samtang yara siya sa black minority sang populasyon.

Sa Pilipinas mismo, madamo na kita nga mga utod nga Muslim nga yara sa pwesto, lakip ang na-elejer bilang senador, kongresista kag meyor.

Samtang, padayon nga mataas ang rating sa survey ni Duterte, nga ang latest amo ang 74 satisfaction rating bisan sa sige niya atake sa Simbahan.

Sang sini lang ugaling gin-atake na ni Duterte ang mayor nga doktrina sang pagtuo Katoliko – ang isa ka Diyos sa tatlo ka persona sang Amay, Anak kag Espiritu Santo. Isa gid lang kuno ang Diyos.

Tungod sini, strictly indi na katoliko si Duterte bisan ginbunyagan siya sa Simbahan Katolika.

Gani, kon magbalik gid man siya sa Simbahan Catolica, kinahanglan na gid niya seguro nga magpa-kumpirma liwat.

Natandaan ko ang natabo sa akon sang ako nagpangasawa sa Simbahan Catolica. Gaduha-duha na sadto ang Simbahan kon katoliko pa ako sa nahibal-an nila seguro nga ginsikway ko ang ano man nga ginapatihan nga diyos agud pangitaon gid kon sin-o ang matuod nga Diyos.

Gin-require gid ako nga ma-kumpirmahan liwat. Si Panay News photojournalist Felix pa gani ang akon maninoy.

Ang confirmation ginahiwat sang obispo sa binunyagan sa pagsugod sang edad nga 12 anyos. Sang ginkumpirma ako liwat 52 anyos na ako.

Amo man ini seguro ang gin-require kay anay Senador Roding Ganon sang pangasaw-on niya si Rona sa madamo man nga okasyon nga nagka-conflicto siya sa Simbahan Catolica.

Ti, ano gid ayhan nga relihiyon ang sudlan ni Duterte? Basi ang Iglesia ni Kristo, nga identified man sa iya. Ang INC gatudlo nga ang Diyos Amay amo lang ang matuod nga Diyos kag ginasikway sini ang Trinidad sini sa Anak Diyos (Hesukristo) kag Diyos Espiritu Santo. Basi man ang Jewish Faith nga nagasikway man sang Holy Trinity. Ukon basi ang iya kuno “Relihiyon ni Duterte” nga nagatudlo nga wala sing Impiyerno.

Ti, ano ayhan ini sa inyo pagpati?/PN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here