Turismo sa iwag kag kasanag

NANGIN bag-o nga atraksyon para sa kadamuan ang Capitol complex sang Iloilo Provincial Government. Masanag ang gab-i, puno sang iwag ang palibot, kag ginadugukan sang mga pumuluyo.

Madamo man ang nagasiling nga tuhay ang pagsaulog sang paskwa sa Iloilo bangud nga maduagon, maanyag kag napun-an ang palibot sang pinasahi nga kasanag gikan sa mga Christmas light kag mga parol sa bisan diin lang nga bahin sang syudad.

Nangin kinaandan na ang paglikop sa kapitolyo sang mga Christmas light kag sa sini nga tuig ini ang ginbadyetan sang 1.8 million pesos suno kay Aaron Raymundo ang tagpamuno sang General Services Office sang Iloilo provincial government.

Tuhay ang makita karon sa kapitolyo bangud man sa mas nagsangkad ang lugar kag bangud man sa redevelopment nga ginpatigayon sa balor nga 420 million pesos.

Nagdugang sa kaanyag sang kapitolyo ang mural nga nagasaad sang kultura kag maragtas sang mga Ilonggo.

Bisan pa daku nga pondo ang nagamit para sa sini nga proyekto apang ang balik sini amo ang pagpahanumdom sa mga Ilonggo sang aton maragtas kag mapabugal ang pinasahi nga proyekto nga mabilin sa masunod nga henerasyon.

Madamo sang nakatukib sang pinasahi nga kaanyag sang capitol complex paagi sa social media kag madamo sang mga Ilonggo sa iban nga lugar kag mismo sa luwas sang pungsod ang naila nga magpauli.

Labaw kaysa sa ginalauman nga kadamuon sang tawo ang nagapadulong sa kapitolyo. Dapat na nga magpaminsar ang Department of Tourism kon paano ini hatagan sang igtalupangod nga mangin kabahin sa listahan sang mga tourist attraction, ilabi na sa panahon sang paskwa.

Suhestyon lang ang akon, kuntani sa sunod nga tuig, lubos nga ikampanya kag iduso nga mangin lugar para sa pagsaulog sang paskwa ang syudad kag probinsya sang Iloilo paagi sa sini nga mga makagalanyat nga lugar. Mas maayo nga matun-an kon paano mapahamtangan sang kiosko sa Esplanade sa likod sang kapitolyo, nga may baligya nga mga Ilonggo Delicacies gikan sa mga cottage industry kag sa asosasyon sang mga restaurant. Katuyuan sini nga may tipunan ang pamilya, nagakaon sang Ilonggo nga pagkaon kag nagalantaw sa makagalanyat nga iwag.

Planuhon lang sang maayo agud nga mahatag ang espasyo para sa pamilya nga nagaselebrar sang paskwa.

Makaganar na ang kapitolyo, makabulig pa sa negosyo sang magagmay nga negosyante, kadungan ang paghatag sang kahulugan sang paskwa sa kada isa nga nagabisita sa capitol complex.

Dungan sa plano, iulayhon man ang pagbuylog sang mga simbahan kag buluthuan nga may kaangay nga pasundayag sang mga Christmas light nga mangin kabahin sang ruta para sa tourism package nga itan-ay sa mga bisita.

Tun-an sang maayo kon paano makapakigbahin ang iban sa sini nga katuyuan agud mas mapalawig ang pagtenir sang bisita sa Iloilo nga ang lyabe sa ila pagpadulong diri amo ang mga makagalanyat kag matahum nga iwag kag mapabatyag sa ila ang esensya sang paskwa.

Kahibalo kita nga daku man ang gasto agud nga mapasanag ang palibot sang syudad kag capitol complex. Tilawan naton nga gamiton ang higayon agud nga mas makaganyat sang mga turista kag makaganar ang gobyerno para makatipon sang dugang nga pondo.

Kahibalo man ang tanan nga may negosyo sa turismo. Ang dugang nga atraksyon sa kada paskwa mas magapakilala sa Iloilo sa patag sang turismo kag daku pa gid nga bulig sa padayon nga pagpapagsik sang ekonomiya. Tion na nga buksan naton ang ganhaan sang turismo sa iwag kag kasanag. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here