‘Amay, patawara sila kay wala sila kahibalo sang ila ginahimo!’

INDI man lang gali puro dada kag pamuyawyaw lang si Presidente Duterte kag maisug lang sa mga kayang-kaya n’ya.

Maisug man gali siya bisan sa mga kasubong ni Goliath, kag kon medyo kabado siya sa Tsina sadto ina tungod praktikal lang siya.

Kon madala ta man lang sa paghilisugot, ti ngaa mangita gid kita sing kaaway, paathag gani ni Presidente.

Tungod sini, ginpakamaayo ni Presidente ang makighisugot lang sa Tsina angot sa ila overlapping claims, katulad sang pagsulod sa joint economic venture.

Gina-protestahan ugaling ini sang iban tungod wala salig ang mga pumuluyo sa Tsina. Sa survey gani, negatibo ang “trust rating” sa Tsina.

Wala man pagsapaka ni Presidente Duterte ang pang-agaw sang Tsina sa Scarborough Shoal kay “aktuhan ta man ini sa husto nga tion”.

Samtang, ang political opposition padayon nga naga-insistir sa kay Duterte nga maghimo sing mabaskug nga protesta sa Tsina sa pang-agaw sini sa Scarborough kag pang-bully sa aton mga mangingisda sa aton 200-mile EEZ nga may sovereignty rights ang Filipinas sa idalom sang UNCLOS.

Sining ulihi lang ugaling, daw namarasmasan na si Presidente Duterte sa ginpakita sang Tsina sa ugsaran naton sa Pag-asa Island.

Nagpakita na ang Tsina sang padayon sini nga malain nga handom agud lubos-luboson na ang pag-agaw sang aton sovereignty rights tubtub sa Pag-asa Island nga sakop man sang aton EEZ.

In fact, daku gid ang aton kakibut nga sobra 200 ka mga salakyan, nga ang madamo sini mga salakyan pang-gyera, ang naghululhut  sa palibot sang Pag-asa Island agud pahugon kita katulad sang ginhimo nga pag-agaw sini sa Scarborough sadtong 2012.

Tungod sini, nagpaandam na si Presidente Duterte sa Tsina,samtang ginatawag gihapon ini nga “abyan”, nga kon handom man sang Tsina ang agawon ang Pag-asa ma- “suicide mission” ang mga soldado naton sa Pag-asa Island agud dampigan ini tubtub kamatayon.

Timing man ang ining pangisug ni Presidente sa sining ulihi nga pahayag ni US Secretary of State Mike Pompeo nga nagapaandam man sa Tsina nga indi gid pagtandugon ang Filipinas.

“As the South China Sea is part of the Pacific, any armed attack on any Philippine forces, aircraft, or public vessels in the South China Sea will trigger mutual defense obligations under Article 4 of our [Mutual Defense Treaty],” siling ni Pompeo sa English bag-o ining pagpangisug ni Presidente.

Sa aton pulong, nagapasalig ang Estados Unidos nga dampigan sini ang Filipinas – ang iya armed forces, eroplano kag salakyan publiko – sa ining pag-athag na sang UN Arbitration Court sadtong 2016 sang aton kinamatarong sa Scarborough kag Pag-asa Island sa sulod sang aton EEZ.

Well, lain ang sugid sa hulid. Tan-awon ta anay kon ano gid ang mahimo sang Estados sa pagdampig sa Filipinas.

Indi kita malipat nga ang mayor nga interes sang Estados Unidos amo ang ila “national interest” kag basi paaman lang ang aton interes nga pwede sini ibahig lang.

***

Sa sining Lenten Season, ginahanduraw naton ang pag-antos, kamatayon kag pagkayab ni Jesukristo, nga Diyos nga Isahanon sa tatlo ka manifestacion sang Amay, Anak kag Ispiritu Santo.

Mayor sa aton sa sining tion ang pagdumdum sang lubos nga pagpalangga sang Diyos sa katauhan.

Sa kaso sang babaye nga nakasala sing adulteryo, nga sa kasuguan ni Moses dapat batuhon tubtub mapatay, ginsaway niya ang mga nagaakusa sa iya samtang wala man nagpakalain sang kasuguan ni Moses.

Siling niya: “Ang wala sing sala maghaboy sang una nga bato.” Kag wala sing bisan isa sa ila ang naghaboy sang bato sa makasasala nga babaye.

“Wala ko man ikaw gina-kondena. Magbag-o ka na kag indi magpakasala…,” siling lang ni Kristo.

Sa krus sang kamatayon, siling ni Kristo: “Amay patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo!”

Ining ginhimo kag pulong ni Kristo nagapanugyan sang wala katapusan nga kaluoy sang Diyos.

In fact, bisan ang pagmulay sang Diyos ni Presidente Duterte may kapatawaran tungod sunu kay Kristo wala siya kahibalo sang iya ginahimo. Tuod gid man kay kulang lang ang iya paghangop sa mga doktrina.

Ang bugay nga kapatawaran sang Diyos, katulad sang donasyon, mabaton lang ugaling kon ginbaton man naton ang aton pagpakasala kag maghinulsol. Kon indi, paano ka abe mapatawad? (w_mateojr@yahoo.com/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here