Ang Lakbay Aral sang Liga

OSO na subong ang “study tour”, or Lakbay Aral. In fact, madugay na ini ginahimo sang mga estudyante, manunudlo, kag pati na sang mga empleyado kag opisyales sang gobyerno.

Gina-encourage man gani ini ni Presidente Duterte bisan pa gani sa mga overseas Filipino nga galuntad sa madamo nga pungsod sa luas, paagi sa Commission on Filipinos Overseas, agud mahibaluan nila sing lubos ang ila pagka-Filipino.

For good reason, hambalon pa, para sa personal kag professional nga development sang mga naga-pasakop.

Matuod, madamo nga mga bagay ang madali naton mahibaluan sa mga kinaalam halin sa aton mabasahan, ukon halin sa mga sugid kag tinun-an sang mga masaligan nga mga tawo.

Apang teoriya lang ini tubtub mahibaluan ta gid ini sa aktwal nga pagkakita ukon eksperyensya.

In fact, amo na gid man ang padihot sang pagtudlo sa mga estudyante sa sining moderno nga pagpanudlo – learning by theory and application.

Ang polisa gani sa pag-serve sa gobyerno amo ang “Trust but Verify” sa pag-atubang sa problema sang mga pumuluyo agud indi man sila masaklaw sa sobra ka id-id nga pag-imbestiga sa ila bisan dira lang gani kon sin-o ang aton luyag pakgkitaan.

Ang aton mga opisyales sa barangay, nga ginapamunuan ni Liga President Irene Ong, naka-schedule nga makadto sa Bataan kag Olongapo (Zambales) sa Setyembre 4-7, 2019, agud first-hand nila makita kag ma-eksperyensyahan ang mga best practices nila nga ma-aplikar man naton diri.

Kilala ang Bataan sa mga matahum kag pinasahe sini nga mga proyekto sa mga drug surrenderer. In fact, ang Bataan ang una nga probinsya nga na-declare nga drug-free ni Presidente Duterte mismo sadtong 2016.

Natigayon ini sang Bataan sa pag-involver sang bug-os nga komunidad upod sa mga otoridad agud matapna ang drug menace. Lakip na dira ang mga maayo nga programa agud mapabalik sa mabungahon nga pangabuhi ang mga drug surrenderer upod sa TESDA, kg iban pa nga ahensya sang gobyerno.

Ila slogan: “A drug-free community is the safest place to be.”

Ang Bataan man ang una nga probinsya nga na-deklarar nga insurgency-free, kay wala man nagapanabad diri ang mga rebelde.

Ang Olongpo naman kilala sa ila programa sa waste management kag Disaster Risk Reduction Management.

Segurado madamo gid ang matun-an sang aton mga opisyales sa barangay diri sa Olongapo, labi na gid kay naga-antos kita gihapon sang problema kon paano matapna ang wala sa lugar nga paghaboy sang basura sa bisan diin lang, kag ang pirme nga pagbaha kon tig-ululan sa halos tanan nga mga barangay.

In fact, ma-demostrate ini nga mga solusyon sa mga nagaduaw nga mga opisyales sang barangay nga ma-aplikar man nila sa ila mga barangay.

***

PASIPLAT

‘Interesting Facts About Western Visayas’

(Authorized as reference books by DepEd)

By Atty. Rex Salvilla+

NGAA Tigbauan kag indi Tigbawan?

Ngaa Guimbal kag indi Gimbal?

Ngaa Guimaras kag indi Gimaras?

Sunu sa isa sang sining mga libro ni Atty. Salvilla (Book 13, pahina 12), ang “Spelling Style” sang mga manunulat sa Hiligaynon bisan pa sa pagsulod na sang American Era Literature ginsunod gihapon ini nila sa Spanish style.

Wala sila nagagamit sang letra k kag w kay wala ini sa alfabeto sang Espanyol. Gani ang ginagamit nila ang c sa lugar sang k kag u sa lugar nga w. Gani ginagamit nila ang camut sa lugar sang kamut, calisud sa lugar sang kalisud, cauayan sa lugar sang kawayan kag liuat sa lugar sang liwat. Sa sini man nga istilo nagtuhaw ang ngalan sang Tigbauan.

Ginagamit man nila ang gui sa lugar sang gi. Halimbawa lang, ginasulat nila ang saguing sa lugar sang saging. Sa amo man nga istilo sang pagsulat nagtuhaw ang ngalan sang probinsya sang Guimaras kag Guimbal.

Subong man ang qui sa lugar sang ki, katulad sang paggamit sang quilid sa lugar sang kilid.

Gingamit man nila ang ch sa lugar sang ts sa pagsulat sang cuchara kag lechon. (May kasugpon) ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here