Ay naano?

SA TAGSA ka magbag-o ang administrasyon may pagbag-o man sa mga opisina sa isa ka local government unit.

Kaangay sang karon pagpungko sang Treñas administration. Bisan ang plastar sang mga opisina nagbag-o. Nagbinaylobaylo ang mga opisina santo sa kagustuhan sang ila mga tawo.

Apang ang pinakamasakit amo ang pagbag-o sang assignment sang mga empliyado nga ginapatihan iya sang nakaligad nga administrasyon. May mga halin sa opisina ginpapanaog sa dalan ukon ginapaisip sang baboy sa ihawan. Ok man lang ini kun santo sa description sang ila trabaho ang ila matup-an. Kun sa malawig nga panahon isa ka ka laborer ukon utility worker apang ara ka sa opisina kag nagatrabaho sang clerical nga trabaho, indi ka na makibot kun sa masunod manilhig ka sa dalan ukon sa city hall. Kay ini ang trabaho sang isa ka utility worker ukon laborer.

Ugaling may mga empliyado nga mataas ang ila posisyon apang ginapapanaog kag ginabutang sa trabaho nga kun tan-awon daw silot sa ila. Indi bala ina silot kun accountant ka papanaugon ka kag ibutang sa opisina agud magtrabaho sa wala nagasanto sa imo job description?

Mahapos lang man ugaling ini lutsan kag “due to the exigency of service” lang ang katapan nga rason dira, luwas ka na. Pero indi bala nga dapat ang reassignment indi maglapaw sa anom ka bulan? Dapat ang sayluhan nga trabaho ka-level man sang ginhalinan na assignment ukon mataas pa depende sa job description?

Paano na lang kun ang pagsaylo nagatuyo lang nga masilotan ka kay indi ka kaupod sa nakaligad nga election?

Paano na lang kun ang ginsayluhan sa imo nga trabaho makapanubo sang imo dignidad bilang isa ka empliyado?

Diri sa syudad sang Iloilo indi magnubo sa 150 ang reassignments nga natabu. Tuman ka dako nga numero nga kun tan-awon makapamangkot ka nga damo gali sang mga empliyado nga indi epektibo ukon indi dapat sa ila posisyon gani dapat sayluhon kun diin sila mangin productive?

Wala pa dira malakip ang department heads nga ara lang sa ila opisina apang wala ginhatagan sang katungdanan kag ang ila papel ginahatag ukon ginkuha na sang iban.

Naano na bala ang atun panggobyerno sa karon? Amo na ang kabangdanan kun ngaa mahinay ang pag-umwad sang atun pungsod. Tan-awa bala sa national government ginapanglagas man ang tawo sang nakaligad nga administrasyon. Kun tani ang enerhiya kag resources gastuhon sa pagpaayo sang serbisyo kag indi ang paglagas sang kasumpong nga tawo, luwas lang kun sila mga criminal kag kaaway sang gobyerno.

Diin kita sini padulong kun maghingabutanay kita?

Matuod nga dapat mahatag ang hustisya antes mag-move on pero indi man ini sila mga criminal nga dapat lagson.

Ngaa kada tapos election indi kita maka-move on agud mas mapasanyog naton ang banwang dungganon?

Politiko ka bala ukon kaangay ka lang sa isa ka kaingod nga bisan sa gamay lang nga sala sang tupad balay indi gid makapatawad?

Dapat kun politiko, handa ka na sa suporta kag pagkontra kay ini amo ang matuod nga dagway sang demokrasya. Hilway sa paghulag santo sa kasuguan kag wala ginahingabot sang lapas sa kasuguan!/PN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here