Bastos sa dalan

SANG una, ang salakyan isa ka simbolo kun ano ang imo estado sa sosyodad. Bisan ang simple lang nga pungpong sang lyabe nagapain sa isa ka tawo sa kadam-an. Buot silingon, simbolo ini sang mas bugana nga pangabuhi.

Apang subong nga panahon mahapos na lang ang makaangkon sang salakyan. Luwas nga madamo sang second-hand kag surplus, barato pa ang downpayment kag amortization sa bangko ukon lending.

Sa pihak sini wala sa gihapon nagbag-o ang panumduman sang mga nagapanag-iya sang salakyan. Ini amo nga ila ang dalan. Ila ang highway kag sila lang ang may kinamatarong maggamit sini.

Maathag nga halimbawa: kun nagatabok ka sa dalan ilabi na sa pedestrian lane, daw salakayon ka pa sang salakyan. May iban pa nga magawa sa ila bintanan kag singgitan ang nagatabok..,.ng iban businahan sang todo-todo.

Wala sila kahangop nga ang dalan para sa tanan. May tagsa ka higayun ang tanan nga gamiton ang dalan nga wala nagasablag sa iban. Kundi man wala, kulang gid sa respeto ang mga motorist sa tawo sa dalan.

Halimbawa diri ang napatay nga mag-asawa nga Osano. Bisan sa pedestrian pa nagatabok, ginsalakay sa gihapon sang isa ka sports car. Maathag nga wala respeto sa tawo ang driver. Kay kun may respeto sya sa tawo, magahinayhinay sya pagsampot nya sa pedestrian lane, may tawo man nga nagatabok ukon wala.

Hugot nga ginamando sang kasuguan nga kun nagahilapit na sa pedestrian lane, dapat maghinayhinay agud hatagan sang ligwa ang tawo nga nagatabok. Ini sa pagpati nga sa tanan nga ti-on may nagaggamit sang pedestrian lane.  Buot silingon, may nakita ka man nga tawo ukon wala nga anagtabok sa pedestrian lane, dapat maghinayhinay ka gid sa pagmaneho sang imo salakyan.

Isa pa sa bastos nga batasan sang mga driver sang salakyan amo ang pagtungtong mismo sa pedestrian lane. Sa mga traffic light areas kag nagasanga nga mga dalan, ngaa kinahanglan gid nga sa pedestrian magtungtong samtang nagahulat sang ti-on nga mag-abante?

Ang pedestrian lane iya ina sang publiko, ngaa agawon pa sang salakyan? Pagbastos ini sang hayagan sa tawo.

Problema sa atun diri sa Pilipinas bisan sin-o lang pwede makamaneho sang salakyan. Nagamaneho gani ang wala lisensya. Kun may lisensya man huros-huros pa.

Pwera sa maayo, pero kadam-an ang mga divers sa Pilipinas  wala respeto. Nakauyat lang manibela, daw si sin-o na./PN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here