Masakit nga kamatuuran

ANG SYUDAD sang Iloilo madamo sang nagakatabu nga wala nahatagan sang pagtamod.

Una ang ginaalegar harassment sa mga ginapatihan kadampig kuno sang anay administrasyon. May mga department heads nga nagapungko lang sa ila opisina bangud ginhublasan sang ila katungdanan kag ginpapungkuan sang iban nga tawo.

Halimbawa na dira ang City Health Office nga may department head pero wala ginahatagan trabaho kay indi kaalyado.

Ang City Sports and Development Office nga may nagapungko nga head, ginpa-leave kag ginbutangan sang Executive Assistant (EA).

Ang City Social Welfare and Development Office…pila ka bilog ang EAs?

Natingala ako sang mga retirado nga empliyado sang gobyerno nga nagabalik pa pang-empleyo. Nag-retire na kay mapahuway tapos mapa-appoint sa gobyerno? Abi ihatag ina sa mga lamharon nga may abilidad man.

Ngaa kinahanglan ta magbayad sang nagaalawas nga sweldo sa mga EAs? Madamo da sang mga negosyante nga nagpa-appoint pa bilang ESs. Kulang pa ang ginansya sa negosyo? Ukon plano magnegosyo sa gobyerno?

Di bala kun ara ka sa gobyerno indi pwede maka-transact ang imo private company sa gobyerno kay conflict of interest ina? Musta naman ang delivery sang office supplies?

Ini nga mga posisyon nagausik lang sang kwarta sang gobyerno. Ang trabaho sang isa ka tawo kag regular nga empliyado bahin-bahinon pa sang pila ka tawo nga dalagko ang sweldo. Tanda ini sang pagtamasa sa kwarta sang gobyerno. Tani nipis-nipisan ta man ang kadamol sang atun nawong!

***

Ano ang trabaho sang media?

Ang media isa sa pinakahilabtero, tsismoso apang maisog nga kadampig kun kamatuuran lang. Pwera sa mga iban nga media kuno apang bayaran.

Masakit gid man ang mga tinaga nga ginabuy-an sang mga katapo snag media sa ila mga kumentaryo kag kritisismo kontra sa mga tawo sang gobyerno, politiko ukon pribado man nga may kapaltahan sa tawo. Indi man abogado apang nagadepensa. Indi man social worker apang nagatatap kag nagapalangga. Indi man doktor apang ginakunsoltahan sang balati-an. Indi man PCSO pero ginapangayuan sang medical assistance.

Buot silingon ang katapo sang media sobra pa ang sebisyo sa mga politiko ukon tawo sang gobyerno. Ang mga tawo sa gobyerno ginapasweldo sang publiko. Tanan kita may kontribusyon sa ila kita kada bulan. Samtang ang mga katapo sang media, pribado nga kumpaniya ang nagaabaga sa ila.

Sa mga politiko nga nagakairitar bangud ginapamangkot sang isyu angut sa reklamo sang isa ka tawo, indi kamo dapat mang-insulto sa nagapamangkot sa inyo. Ang pagsabat sang matarong sa pamangkot isa ka onorable nga pagbinatasan. Ang pagsabat sang pabalabag kag pang-insulto tanda sang tawo nga wala naga-mature sa politika kag kaangay nga may gusto taguon.

Ang syudad sang Iloilo lugar sang mga edukado nga tawo. Mataas ang ila paghangad sa mga matarong nga politiko apang maabtik nga maghibalo kun daw ano ka bastos ang politiko mag-atubang sa tawo.

Ang media tiglawas sang komunidad. Sa negatibo man ukon positibo nga bahin. Ang tagsa ka ginabungat nga isyu may ginabasehan nga pulso sang publiko.

Kun sa hulubaton pa: Indi kami waiter sa restaurant nga nagserbe sang inyo gusto nga pagkaon.

Gani kun wala ninyo naggustuhan ang amon pamangkot ukon isyu, pasensya..trabaho lang walang personalan! ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here