Itaguyod ang kalayaang pang akademiko!

(This “unity statement” of concerned professors against police and military intrusion in schools was read at a press conference at the University of the Philippines Diliman in Quezon City on Aug. 21, 2019 attended by professors from UP, Polytechnic University of the Philippines, Ateneo de Manila University, De La Salle University, Far Eastern University and University of Sto. Tomas. – Ed.)

NAHAHARAP muli ang lipunan sa daluyong ng awtoritaryanismo at diktadura.  Sa mga pahayag ng mga institusyon ng militar at pamahalaan, maraming pagbabanta ang naisasakatuparan na nagbibigay panganib sa pag iral ng malayang pag aaral at mapagpalayang edukasyon.

Ilang mga paaralang lumad ang ipinapasara ng pamahalaan batay sa akusasyong nagiging tagapagsanay ito ng mga rebelde at kumakalaban sa pamahalaan.  Ilang mga samahan ng mga mag aaral ang idinadawit sa kilusang komunista at pinaparatangang nagrerekrut ng mga gerilyero. 

May panukalang ipanumbalik ang programang ROTC na magsasanay sa mga mag aaral ng mga gawaing pangmilitar kasama ang paniniktik at pagsuplong sa kapwa mag aaral.  Nagbibigay ng suhestyon ang mga pamunuan ng militar at pulisya na makapasok sila sa mga paaralan at pamantasan.  Batay sa programang kontra droga, may nagpapanukala ng sapilitang drug testing ng mga mag aaral at guro.  

Mula Senado hanggang sa Ehekutibo, ilang mga opisyal ang nagpapahayag na dapat limitahan ang pakikisangkot ng mga akademiko at kaguruan sa usaping panlipunan at pagtuonan na lamang ng pansin ang akademikong pagtuturo sa loob ng pamantasan.

Bukod sa mga nabanggit, ilang realidad na ang umiiral sa mga paaralan at pamantasan na naglilimita ng pagsulong ng progresibong kaisipan at makabayang oryentasyon sa edukasyon.  Tinanggal ang pag aaral ng Kasaysayan ng Pilipinas sa mataas na paaralan.  Inaalis na rin ang pagtuturo ng panitikan at wikang Filipino sa ilang mga pamantasan. 

Naging napakaliit na lamang ng alokasyon ng mga pag aaral na nakapaloob sa General Education Program.  Nagsusulong ng diwa ng neoliberalismo at globalisasyon ang maraming mga kurso sa mataas na paaralan at kolehiyo.

Kailangang igiit ng sektor ng edukasyon ang kalagayan ng kanyang pag iral na nakasalalay sa malaya at progresibong pagtalakay ng mga usapin sa loob at labas ng pamantasan.  Nagiging makabuluhan ang mga institusyon ng edukasyon kapag may pagtitiyak itong makakapagtalakay, makakapagtalastasan at makakapagdebate ang mga guro at mag aaral ng mga ideya at kaisipan sa kalagayang malaya at walang banta ng panganib o panunupil.  Kapag pinipilan ang pagtalakay sa mga usaping panlipunan at pinalitan ito ng kalagayan ng pagpayag lamang, ang buong kadahilanan ng pag iral ng pag aaral ang malalagay mismo sa panganib.

Nararapat na ipaglaban ng mga akademiko, guro at mag aaral ang kalayaan sa pag aaral.  Ang kalayaang pang akademiko ang makapagtitiyak na maipapahayag ang kaalaman at karunungan nang walang pangambang masupil o malimitahan batay sa banta at pananakot.

Kaakibat ang pagsusulong at paggigiit ng kalayaan sa paghahanap ng tamang kaalaman sa mahabang kasaysayan ng paggigiit at pagsusulong ng kalayaan ng bayan.

Ang mga bayaning sina Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, Marcelo del Pilar, Wenceslao Vinzons, Edgar Jopson, Lorena Barros, Emman Lacaba, Lean Alejandro ang mga patunay sa kasaysayan na maisusulong ang nasyonalismo at kilusan ng pagpapalaya, na matatamo sa malaking bahagi,  sa pamamagitan ng malayang pagtahak sa makabayan at progresibong kaalaman sa loob at labas ng pamantasan.  Natamo ng bayan ang kalayaan kasabay ng pagpapalaya ng mga kaisipan.  Ang mga banta ng panunupil sa mga akademiko, guro at mag aaral ang nagpapahayag ng pagbabanta hindi lamang sa pag iral ng malayang edukasyon, kundi banta rin sa pag iral ng malayang lipunan./PN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here