Kahaladlukan magtigulang

MAKAPILA ka beses na nga nakaupod ako sa pagpakonsulta sang akon iloy sa doctor. Ang iya ginareklamo ang pagsakit sang iya hawak panaog sa iya tiil. Magluwas sina, wala na sya sang reklamo.

Makaapat ka beses kami nga nagbalik sa doctor apang sa pihak sang tuman ka damo nga reseta nga bulong wala sang alibyo ang iya ginabatyag. Bangud sini nagrekumendar ang iya doctor nga magpaidalum sa MRI ang akun iloy. Tungod plain lang kag wala sang contrast, barato lang ang amon bayad kag may discount pa kay senior citizen sya.

Matapos ang MRI nagpanyaga kami. Bisan pa nga paborito niya ang amon sud-an wala sya sang gana magkaon. Pilit nga gin-ubos ang sud-an agud masudlan ang tyan.

Mahinay na kun maglakat si Nanay bangud sang sakit. Apang kun tan-awon sa edad nga 77 anyos, healthy pa ang akun iloy. Kun wala lang sang sakit nga ginabatyag sa iya hawak, masiling ko nga ang akun iloy nagatigulang nga maayo ang panglawason.

Bangud sining naobrsebahan sa akun iloy, nakasiling ako nga makahaladlok gale magtigulang. Magluwas sa kapung-aw sa imo mga kabataan, ang pag-atake sang mga balati-an kag kagastuhanan sa pagpabulong amo ang tama ka budlay. Maayo na lang kay may discount ang mga tigulang.

Siling ko sa akun kaugalingon, ngaa tanan kita nagahandum nga maglawig ang kabuhi? Apang ngaa nahadlok kita magtigulang? Daw baliskad ano?

Pero sa tuod lang, daw nahadlok na ako magtigulang. Sa pagkabudlay sang pagsinalayo ilabi na kun wala ka sang kwarta sa pagpabulong kag sa pagkaon.

Sa tagsa nga makakita ako sang tigulang sa dalanon nga nagapakilimos ukon nagabakoko sa trabaho, madumduman ko dayun ang akon iloy. Siling ko pasalamat ako bisan paano, ara kami nga mag-ulolotod kaupod ang mga kabayawan nga nagatatap sa amon iloy. May kakulangan man kami apang amon ginahimakasan nga mapun-an.

Labaw sa manggad, ang makapalawig sang kabuhi sang tawo amo ang pagpabatyag sa ila nga may nagapalangga kag nagaulikid sa ila. Ang simple nga pagbisita kag pagtawag sa telepono agud mabati-an ang tingog sang mga pinalangga tuman na agud makapahaganhagan sang kapung-aw nga ila nabatyagan.

Ang kapung-aw kag balatyagon nga pinabay-an ka sang pamilya amo ang matuod nga makapalip-ot sang kabuhi sang mga tigulang. Kun kaisa ang simple man lang nga pagbisita kag paghalok sa ila amo ang makapabalik sang ila kapagsik.

Gani kun ikaw lamharon pa subong, paminsaron mo na kun paano kita makapabatyag sang pagpalangga sa atun katigulangan. Ginikanan man naton ukon malapit nga himata ukon bisan kaingod lang sang balay. Ang simple nga pagtamyaw makapaugdaw sang ila kapung-aw. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here