May labhag ang tagipusoon, dugo-on ang dungog

NATAPOS na ang election. Nakasumpa na ang mga nagdaug. Malapit na magapungko ang mga nagdalaug.

Apang ang iban nga nalutos padayun nga nagabakho sang ila kapaslawan. Padayun nga ginabatyag ang labhag sa tagipusoon kag ginapahiran ang dugo-on nga dungog. Sa malip-ot nga pulong indi sila makabaton sang ila kalutusan.

Subong man indi lang ang nalutos ang dugoon ang dungog kag labhagon ang tagipusoon. May mga nagdalaog man nga padayun nga nagatanom sang kaugot sa ila kasumpong kag sumalakdag sang kasumpong. Buot silingon indi lang ang nalutos ang nagabakho kundi pati man ang mga nagdalaug, may kapait man sa ila balatyagon.

Duna gid sa tawo ang mabudlay magbaton sang kalutusan.  Ara gid ina sa tawo nga kun malutos, masiling gindayaan. Kita nga mga Pilipino may sari-sari nga tawag sa atun kalutusan. Ihaw, biased, dayaon kag madamo pa.

Tubtob subong maathag nga indi pa makalimot ang mga politiko sa pait sang kampanya. Padayun nga ginadumdom ang mga pilas sa balatyagon nga gintuga sang matalum nga mga tinaga kaangay sang surab sang binangon. Makita ina sa ila mga hulag nga halos makabugno sa ila kasumpong. Wala sang maathag nga pahayag sang pag-ako sang kalutusan. Ang iban gani nagprotesta pa bisan hayag nga ginlampaso sang kontra.

Mas nagapalala pa sang kasakit sang mga nalutos amo ang sugyot sang mga linta nga lider. Nakulangan pa siguro sang nahugakom nga kwarta sa ti-on sang kampanya. Sa baylo kuntani nga dabukan nila ang pagbalakhuon sang ila nalutos nga kandidato, magbulig na lang sila agud madasig ang pagpali sang labhag sa ila tagipusoon. Likawan ang pagdugang sang sugilanon nga makapabaskog sang agay sang dugo sa pilason nga dungog sang mga nalutos nga kandidato.

Diri sa syudad sang Iloilo dalayawon ang pagkamapainuboson sang nalutos nga alkalde, Mayor Jose Espinosa III. Sa tanan siguro ini na ang pinakamapait nga kampanya para sa ila nga duha sang bilas nga si Mayor-elect Jerry Treñas. Kun mabudlay ang rekonsilyasyon subong, mahangpan naton bangud ang dalit sang kampanya nagbilin sang dako nga labhag sa ila tagsa-tagsa ka balatyagon. Ang importante nga ang tagsa-tagsa wala ginasarado ang ila tagipusoon sa pagbalikay sang maayo nga pagtamdanay. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here