Ang bisyo sa droga kag ang aton kasal-anan sa aton kaugalingon

HALOS natilawan ta na ang tanan nga medyos agud mapauntat ang mahaliton nga bisyo sang paggamit sang ilegal nga droga nga nagapabuang kag nagatulod sa iban agud maghimo sang makasiligni nga mga krimen.

Padayon man ang aton paglagas sa mga courier kag ang mga drug pusher sang sining mahaliton nga droga. Sige man ang lagas naton sa mga naga-producir sini (manufacturer) kag ang dalagkuan nga pagbaligya sang mga dealer. Wala man kita nagakataka sa paglagas sa mga protector sa mga kapulisan, mga pulitiko, kag bisan ang mga hwes kag mga prosecutor, kag ang iban pa.

Apang kansar lang kay ara man gihapon sila nga daw bange-bange nga mga kasag nga magwa sa aton pagtalikod kag madula sa aton pagbalikid, nga kinahanglan maabtik ka gid agud madakpan ang pila sa ila.

Tungod sini, isa lang ang mahimo naton agud matapna ang salot nga ini – ang wala pahuway man nga panglagas naton sa ila!

Samtang, natingala ang isa ta ka abyan kon ngaa wala sing kasuguan nga nagahimo bilang krimen ang paggamit sang ilegal nga droga (drug use).

Kon isa ini ka krimen, kasubong sang mga courier kag drug pusher, sunu pa sa ining aton abyan, ti pwede na sila pasakaan kaso kag ihunong sa prisuhan katulad gani sang mga courier kag drug pusher.

Sa karon, ang pagtan-aw ta sa mga durugista (drug user) indi mga kriminal kundi mga masakiton nga dapat lang ipabulong. In fact, kon madakpan ang ining mga durugista ginadala lang sila sa mga rehabilitation center – agud gani ipabulong.

Pero pwede gid man bala sila pasabton sa sining ila bisyo? Kag kon pwede gid man, sa ano nga rason?

Kon may ideya kita parti sini, ina angot lang sa aton natural nga obligasyon agud respetuhon ang kinamatarong sang kada isa sa iya kaugalingon nga pagginawi nga indi makahalit sang isigkatawo.

Sunu gani sa Golden Rule: Indi paghimua sa iban ang indi mo luyag himuon sa imo kaugalingon (ukon pwede mo mahimo ang luyag mo basta indi ka lang makahalit sa iban).

Kag kon may nahimo kita nga may salabton kita, ina lang ang salabton ta sa kasuguan sang Diyos nga nagalakip sang mga kahimuan nga makahalit sa aton kaugalingon.

Angot sa sining moral nga pagtan-aw, may tion nga wala gani sadto gina-bendisyunan sang pari ang isa ka napatay paagi sa suicide ukon paghikog tungod sa pagpati nga wala sing kapatawaran ang ini nga pagpakasala.

Sang ulihi ugaling, sa nahibal-an man naton, ginkuha ining pagdumili kag pwede na mabendisyunan ang napatay sa paghikog.

In fact, may isa ka nasyon gani nga naghingyo nga hulugan sing penalidad ang isa ka naghikog, ugaling wala ato mag-madinalag-on. Seguro tungod kon may dapat siya sabton nga sala, ina direkta lang nga salabton niya sa Diyos.

Siling gani mismo ni Kristo sa krus: “Patawara sila Amay kay wala sila kahibalo sang ila ginahimo.” In other words, indi naton mapihu nga lubos gid nga kasal-anan ang paghikog kay posible nga ginhimo niya ini nga “wala siya kahibalo sang iya ginahimo”.

Ina man seguro ang rason kon ngaa wala kita sing kasuguan nga nagahatag sing penalidad sa pag-usar sang ilegal nga droga kay ang ginahalitan lang amo ang kaugalingon sang tawo.

Madamo pa nga pagpanghalit sa kaugalingon nga wala gina-entrahan sang aton kasuguan- katulad lang sa pagpahimo sang tattoo sa bahin sang lawas sang tawo.

Isa ka pastor sa Filipinas – nga bantog man nga personalidad sa pelikula kag sports – ang wala gani gapati nga ang pagpa-tattoo isa ka kasal-anan bisan sa atubangan sang Diyos. May negosyo ini siya sa paghimo sang tattoo didto sa Estado Unidos.

Well, kon amo gid man ina ang pagpati naton, tani tuod-tuodon gid sang aton gobyerno ang pag-rehab sining mga durugista agud mapabulong sila sing maayo kag mapabalik sa mainstream society sang mga wala sining bisyo.

Ang anom lang ka bulan nga pagpa-rehab, sa aton pagpati, indi sufficiente sa pagpaayo sa isa ka durugista. Indi bala matuod ini, in your honest opinion, kamo nga mga doktor mismo sa rehabilitation center? ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here