Diutay nga binais sa sesyon

NAKIBOT ang madamo sa daw bomba nga reaction ni Councilor Jojo Javellana sa tinugda ni Councilor Eduardo Peñaredondo batok sa iya Chairman’s Report sadtong sesyon nila sang Martes, Enero 14.

Sa sining Chairman’s Report, ginproponer ni Javellana nga i-adopt ang isa ka national law kag ipatuman ini sa partikular nga scenario sa siyudad.

Madamo sa iya kaupdanan sa konseho ang nakigbais sa iya angot sini, labi na gid kon bala bagay ang ining gina-proponer niya kay national law na nga daan ang luyag niya ipa-adopt sa siyudad, samtang ang national law naga-aplikar man sa siyudad.

May isa ukon duha nga nag-suhestyon nga maayo pa seguro nga ang iproponer niya isa lang ka resolusyon nga nagapanawagan nga ipatuman ini kag indi ang isa ka bag-o nga ordinansa kay basi maproblema ini sa pag-implementar.

Bisan si Vice Mayor Jeffrey Ganzon nag-entra na. Siling ni Vice Mayor nga ang national law mas mataas nga kasuguan sangsa isa ka lokal lang nga kasuguan, ukon ordinansa, kag indi na kinahanglan ang ining ordinansa kay basi mag-conflicto pa sa national law.

Sa amo ini nga tion sang magtindug si Peñaredondo, nga isa ka abogado. Ginlaygayan niya si Javellana nga tani may mga consultant ang naulihi nga at least third ukon fourth year law student nga makabulig sa iya sa mga procedure sa pagpasar sang kasuguan katulad sang iya ginaproponer.

Daw nainsultuhan si Javellana nga akig kaayo nga nag-react.

Ang masami mapula-pula nga nawong ni Javellana dugang pa gid nga nagpula nga daw kamatis nga loto kag nagsaligbat ini sing matonog.

“May consultants ako nga mga abogado. Ano kadamo nga consultants ang luyag mo para sa akon? Tatlo, lima, anom, pulo!”  turasok niya kay Peñaredondo.

Maayo lang kay galayuay sila. Si Javellana yadto sa podium sa tuo nga bahin sang gallery samtang si  Peñaredondo sa pihak nga bahin sang session hall nga mga walo ka tapak seguro ang kalayo sa naulihi. Kon malapit lang sila, siling sang isa sa gallery, basi kinahanglan pa sila patung-an agud indi maglab-utanay.

Kay manugtapos na sadto ang sesyon, naggwa dayon si Javellana nga seguro didto pakadto sa iya kaugalingon nga upisina.

Siling ni  Peñaredondo sa media interview nga wala sing personal ang iya pagtugda kay Javellana.

“Nahangpan naton ang sitwasyon ni Councilor Javellana. Bag-uhan siya kag indi pa siya ensyano sa mga palakat sa konseho. Ang akon amo lang ang pagbulig nga wala malisya,” paathag niya.

Si Councilor Rommel Duron, nga isa man ka abogado, nagtugda man sa pagsiling, nga natural lang ang indi pag-intiendihanay sa trabaho.

“Kami gani ginaakigan sang hwes kon makasala kami,” dugang niya.

Kon parti kon bala pwede man makapasar si Javellana sang ordinansa sa iya gina-proponer, siling ni Duron nga pwede, basta ang kaundan sini indi lang mag-conflicto sa national law sa lokal sini nga pagpatuman.

Sa aton nga bahin, indi ko ginabasol sing lubos si Councilor Javellana sa indi niya pagka-ensyano sa palakat sa konseho.

Isa pa, indi siya abogado kag kinahanglan niya ang isa ka consultant nga abogado. Ang problema kay ang nagbulig nga consultant niya indi seguro abogado.

Gani, kon may mabasol sa natabo, ang consultant nga wala makabulig sing nagakaigu kay Councilor Javellana sa kon ano gid ang maayo niya nga himuon. Of course, sa liwat seguruhon gid niya nga ang husto nga laygay ang iya makuha sa iya mga consultant.

Well: All’s well that ends well!, sa pagpati nga malipatan naman nila sing indi madugay ang lainay sing buot sa natabo sadtong Martes nga sesyon. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here