Mahigko nga pamulitika

GRABE ang ginahimo sa mga tarpulen ni Congressman Arthur “Toto” Defensor Jr. sang kon sin-o man, sumugod lang sadtong naggwa ang survey nga nagapanguna siya sing daku sa iya mga kontra.

Gapadalagan sa karon si Toto Defensor sa pagka-gobernador sang Iloilo bilang sal-i sa iya amay nga manugtapos sang iya termino bilang gobernador.

Si Gob, sa wala pa kahibalo, wala kaagi pierde sa ano man nga eleksyon diri sa Iloilo tungod sa iya maayo nga binuhatan nga iya luyag ipa-erederar sa iya anak nga si Toto Defensor sa iya handom nga mag-gobernador man sang Iloilo.

Ginapanggisi kuno ang mga tarpulen ni Toto Defensor sa kon diin nahamtang ang mga ini sa madamo nga bahin sang bug-os nga lima ka distrito sang Iloilo. Ang iban ginpunggulan gid sang iya ulo nga gapakita sang kapintas sang kon sin-o man nga naghimo sini.

Mahigko na ini iya nga pamulitika sang wala luyag kay Toto Defensor. May lamod pa gani ini sing terorismo kay nagahatag ini sa iban nga bumoloto sing kahadlok.

Pangkastigo na ini ya ang ining panggisi sang mg tarpulen ni Toto Defensor sa iya pagkatawo, samtang nagapahangop man sa mga bumoloto niya nga indi siya pagabotohon “or else…!”

Pila gani sa mga kandidato kag ila mga lideres, sunu mismo sa kapulisan, ang may ginahuptan nga madamo nga mga armas nga magamit nila sa pagpamahog sa mga bumuloto.

Sige man gani kuno ang pagpanagtag sang mahigko nga kwarta batok kay Toto Defensor. Ina agud lang lipungon ang mga bumoloto  sa ila gusto nga matabo agud mapadaug lang ang ila kandidato kontra sa anak sang gobernador.

Luyag sining may malain nga tinutuyo nga ipatuman ang gahum sang “gold, guns, goons”, nga nagapadumdum sa aton sang mahigko nga padugi sa elekson sang nagliligad, nga indi na dapat matabo.

Apang indi dapat mahadlok ang mga sumulunod ni Toto Defensor kag iban pa nga mga kandidato nga ang handom lang amo nga dag-on ang eleksyon sa makatawo kag maka-Diyos nga paagi.

In fact, sige na ang pagpanglagas sang aton kapulisan sa mga nagahupot sang ilegal nga mga armas kag private army, lakip na diri sa Iloilo. May nadakpan na gani kag ginpabatyag sang aton mga otoridad.

May salig man kita sa pag-amlig sa kinamatarong sang aton mga pumuluyo sa isa ka limpyo kag malinong nga eleksyon upod sa “vigilance” sang Simbahan kag civil society.

Bisan pa sina, dapat man ang mga sumulunod ni Toto Defensor magbantay sing maayo batok sa sining mga tawo luyag abusuhon ang pagpatuman sang isa ka limpyo kag malinong nga eleksyon 2019.

Ang indi pagboto tungod sa kahadlok, ukon tungod sa pamahog nagabutang sa poder sang mga diktador kag mga may malain nga tinutuyo batok sa aton gindaug nga kahilwayan sa Edsa Revolution.

Sa nagapanggisi sang tarpulen ni Toto Defensor, panugyan gani sang amay nga Defensor, si Gob, nga indi lang magkataka ang iya sumulunod sa pagpatindug liwat sining mga tarpulen tubtub may madakpan gid.

Nahisa lang ina sila. Kag nagapakita lang, sunu mismo kay Gob, nga desperado na ang mga kontra.

Isport lang bala! Pabotoha lang bala ang mga pumuluyo tungod sa ila tuod-tuod nga luyag. Indi kay gamitan sing mahigko nga pamaagi kag kwarta, nga bawion man sining takawan nga mga pulitiko kon yara na sila sa poder.

Ti, luyag ta bala ina, nga baklon ang aton boto kag pagkatapos bawion nila ang ila gasto agud pamulsa man lang sa lugar nga tagaan ang mga pumuluyo sang angay nga mga proyekto nga mahatag tani sang matarong nga mga kandidato? (w_mateojr@yahoo.com/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here