Maluoy man ta sa pigado nga mga empleyado sa pasugal sang PCSO

ISA KO KA abyan ang natingala sa ginsulat ko sa aton kolum diri sadtong Miyerkoles, Hulyo 31, partikular sa panguna nga bahin sini.

Wala ko man gin-specify kon ano gid ang akon tumod, apang gapati ang aton abyan nga ang ginatumod ko ang pagpa-untat ni Presidente Duterte sang STL, Lotto kag Peryahan ng Bayan.

Pensar ko nga nahangpan na sang aton bumalasa kon ano ang tumod ko kay para sa akon maathag man ang pagpasaring ko diri.

Kon wala, partikular sa aton abyan, ginsiling ko na gid lang sa iya nga amo gid man ato ang tumod ko – ang mga pasugal sang PCSO nga ginpasara ni Presidente – nga ginakasubo ko gid nga natabo yadto sa mga kubos ta nga mga utod.

Pigado, kag wala man sing labut-labot sa kalokohan sang mga ginpasingbangdan nga mga operator, pero ginkuhaan pa sing pangabuhian!

Kaluluoy gid man matuod ining kubos ta nga mga utod nga mga koridor, checker, announcer kag iban pa nga nadulaan gid sing pangabuhian tungod sa sala sang iban.

Maluoy man kita sa ila! Gutom na nga daan, pagutman ta pa gid!

Tani ginlagas lang ni Presidente ang mga gina-suspetsuhan niya kag wala na ginlamita ang wala labot agud sige gihapon ang ila pagpangabuhi.

Pwede man gani i-takeover sang gobyerno ang ining mga pasugal sang PCSO sa mga operator agud indi masablagan ang trabaho sang mga inosente, samtang gina-imbestigaran ang may ginahimo nga indi amo. Indi bala?

***

Ang gina-problema ugaling sang akon abyan amo nga kuno kontra ko ang sugal, ti ngaa paligban ko pa ang problema sang mga nagapataya sa STL, Lotto kag iban pa. “Pabay-i da sila, ila na ya problema,” siling gani niya.

Amo gali! Wala lang seguro nahangpan sang aton abyan ang tuod-tuod ta gid nga tindug parti sa sugal.

Matuod, wala ako naga-entra sa sugal, lakip na ang akon asawa kag mga kabataan. Well, amon na ya panindugan agud maamligan ang amon pagpangabuhi. Sa iban, ila man na ya. Syempre pa, depende ina ya sa kon ano ang pagpakahulugan naton sa sugal.

Para sa akon, malain lang ang pag-entra sa sugal kon pati bulugasan mo itaya mo pa nga kon mapierde ka magutman na ang imo pamilya, kag bisyo na ini nga wala ka na mahimo nga maayo para sa imo pamilya kundi ang malolong diri.

Pero kon ang ginataya mo lang sa STL, Lotto kag iban pa nga pasugal sobra man lang sa imo ginakita nga indi man mapabaya-an ang kaayuhan sang imo pamilya, kag pangkalingawan lang, indi ina ang ginatumod ko nga sugal, kay makahalalit ina ya. Kag syempre, kon magtaya diutay-diutay lang kay pangkalingawan man lang bala ang plano ta.

Gapati ako nga laban sa nagataya pangkalingawan lang ina para sa ila nga makayuhom-yuhom lang kon mapierde. Tungod sina, may simpatiya gihapon kita sa ila kag sa ila legal nga pangabuhian.

Ining aton panghuna-huna pareho man sa pagpati naton sa pagpa-init-init sa diutay nga ilimnon nga bulong lang sa kapoy kag maka-garis-garis man kay asawahon agud mabalik ang kapagsik bag-o maghulid sa iya…He-he-he!

Patawaron ako ni Hesukristo, apang gintugutan man gani Niya ang palipay lang nga pag-inom-inom sa tion sang isa ka kasal sa Cana sa pangabay sang iya iloy nga si Santa Maria. Gani limpyo ang konsensya ko parti sini. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here