Meyor dapat mag-unite sang mga senior citizen

ISA KA DAKU nga problema sang mga senior citizens sa Iloilo City amo kon paano ini sila ma-unite agud matatapan ang tanan nila nga kinahanglanon sing alalangay.

In fact, nangin myembro ako sang Federation of Senior Citizens Association of the Philippines (FSCAP) Inc. sa tsapter sini sa Mandurriao District. Igu ko nahibal-an, duha gali kami ka faction. Wala ko ini naluyagan, gani wala na ako nagpadayon bilang myembro.

Nagasalangisag gani ang siyudad kon sin-o ang kilalahon sang meyor kag kon sin-o ang tagaan sang bulig, por ejemplo, sa pag-abot sang Elderly Week sa Oktubre.

Tungod sini, mapilitan ang meyor nga kilalahon na gid lang ang nagapalapit sa iya.

Ambot, pero nagagwa nga may grupo gali sang mga senior citizens nga naga-entra sa pulitika kag ang pagtan-aw nila kay meyor may kolor pulitika bisan pa sa obligasyon sini sa kasuguan nga buligan ang tanan sa ila.

Diri seguro nagsulod ang indi pag-intiendihanay sang mga grupo sa barangay – may 180 ka barangay ang siyudad – kag bisan sa mga distrito, kag bisan sa kay meyor.

Pero sala ini nga pagpati sang mga senior citizens. Obligasyon sang meyor, upod sa Department of Social Welfare and Development (DSWD), nga tatapon ang mga senior citizens sing alalangay. Kag tungod sini, ang pulitika indi isyu – ang pagserbisyo lang nga alalangay sa tanan.

Kon may indi man pag-intiendihanay sa ila dapat bahin lang ina sang aton demokrasya – nga may ara gid man indi mag-upod sa imo panghunahuna, apang kaupod gihapon sa isa ka organisasyon. Dag-on lang ang isyu sa pagbotohay kag kilalahon ini nga may kaligdong.

Tungod sini, dapat tan-awon sang mga senior citizens ang meyor bilang “uniting force”, nga indi nila mahimo sa ila lang, para sa maayo nga pag-ululupod kag sa ila lubos nga kaayuhan.

Sa karon gani mas maathag na ang obligasyon sang meyor para sa mga senior citizens.

Sang sini lang, Hulyo 25, 2019, gin-aprubahan ni Presidente Duterte ang Republic Act (RA) 11350 nga nagatukud sang National Commission for Senior Citizens.

Ginasaylo sini ang obligasyon sang DSWD sa RA 9994, ukon ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, pakadto sa National Commission for Senior Citizens (NCSC).

Ang obligasyon nga ginkuha sa DSWD sa mga senior citizens, ginhatag na sa NCSC pakadto sa local government units (LGU), sa pagpamuno sang meyor, upod sa national government agencies “on all matters pertaining to the general welfare of senior citizens…”

***

Sa isa ka resolusyon nanumpa ang FSCAP, Inc. “to declare as unofficial the establishment, reorganization and election of its chapter affiliates in the barangay, municipal, city, provincial and regional levels other than those lawfully pursued by its legitimate member associations.”

Sa mas specific nga pagtumbok sa kon ano ang “ lawfully (kag indi lawfully) pursued by its legitimate member associations”, ginaathag sa ila Constitution and Bylaws ang pagpalayo sa impluwensya sang mga pulitiko, labi na gid sa pag-entra sang mga pulitiko sa ila eleksyon, being “non-political non-partisan non-sectarian and independent juridical entity”.

Wala kita bais sa sina nga panghuna-huna. Matahum ina. Ugaling sala seguro ang pagtan-aw naton kay meyor bilang isa ka pulitiko nga gamiton lang kita sa iya agenda bisan pa sa sining iya obligasyon.

Kon parti sa eleksyon, nga pwede i-organisa ni meyor “as a uniting force”, wala kinahanglan magdikta ang meyor kon sin-o ang ila botohon. Bisan sin-o ang magdaug sa ila matrabaho man ina sila sa ila man obligasyon sa komun nga kawsa sang mga senior citizen.

Tungod ang resources mahalin sa siyudad mismo, ang ila lang awayan amo kon sin-o gid ang luyag nila kag kon sin-o mas may kapisan sa pagdala sing dugang nga kaayuhan sa tanan luas sa bulig sang siyudad.

Kon parti naman sa pag-apply for accreditation sa Sanggunian sang FSCAP-Iloilo City, kinahanglan makapakita ini sang ikasarang agud mag-existir sing dayon kag aktibo ini para sa kaayuhan sang mga myembro, katulad sang kon ano ang mabulig sa namatyan.

Wala kita nagasiling nga mangin pareho gid siya sa BARP (Blessed Association of Retired Persons) sang Baguio nga gin-accredit sdtong 1999 sang DSWD bilang “social and welfare and development organization”.

Padayon ini nga naga-existir sa amot mismo sang mga myembro kag nakapatukud na sang madamo nga proyekto kag nakahatag madamo pa nga kaayuhan sa mga myembro. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here