Wala kapatawaran nga kasal-anan

KON nagalahog lang ang Bureau of Correction, wala na sing makailinit pa nga lahog nga pagwaon sini si anay Calauan, Laguna mayor Antonio Sanchez sa bilangguan pagkatapos lang sang 25 anyos.

Beinte cinco anyos lang sa sobra napulo ka pilu nga sentensya? Amo gid ina ang iya ganansya sa kuno “good behaviour” niya nga, sa matuod, “bad behaviour” pa gani sa sulod sang bilangguan? Mama mia! Binuang ina ya!

Ang sentensya ni Sanchez  nga pito ka termino nga Reclusion Perpetua, nga 40 anyos nga pagka-bilanggo kada isa, angot ini sa pag-abduct sang duha ka estudyante sang UP-Los Baños sadtong Hunyo 29, 1993. May duha pa siya ka kaso nga galab-ut sa 80 ka tuig ang sentensya. Sa kabug-usan, 360 ini tanan nga pagka-bilanggo.

Ang pito ka termino nga Reclusion Perpetua angot ato sa makasiligni nga paglugos kag pagpatay kay Mary Eileen Sarmenta kag sa pagpatay sa iya upod nga si Allan Gomez.

Si Sarmenta, sunu sa duha ka testigo (state witness), gin-abduct agud i-regalo sa manyak-manyakon nga meyor. Ginlugos paayaw-ayaw sini si Sarmenta sa iya resthouse. Pagkatapos sini, iya pa gintugyan ang dalagita sa iya anom ka manyak-manyakon man nga mga bodyguard.

Gingapos sining anom ang dalagita sa ambulance, ginbusalan ang baba sing panyo kag ginganoy sa talamnan sa diin ginbulos-bulosan ini nila sa paglugos. Gin-finishing pa ang galupaypay na nga dalagita sang armalite nga amo na ang nagtapos sang iya kabuhi. Naigu ini sa nawong lapos sa iya utok nga nagwasaag gid.

Samtang, si Gomez ginkastigo nila dira mismo man sa ambulance tubtub mapatay kag ginhaboy na gid lang ang iya bangkay sa dalan. Wasak man ang iya utok sa pagkaigu sang armalite.

***

Ini bala ang bilanggo nga luyag sang BuCor hilwayon sa sulod lang sang malip-ut nga pagkabilanggo nga 25 anyos samtang ang iya sentensya tubtub 360 ka tuig?

Kag sin-o ang nagsiling nga tungod ini sa iya “good behaviour” samtang nakabilanggo?

Samtang ang iban nga priso naga-antos sa kapiut sang ila kahimtangan sa prisuhan, siya iya naga-ulon sa mahumok nga ulunan, ga-enjoy sa isa ka air-conditioned nga hulot, kag mahapos makakuha sang artistahon nga babaye sa sulod agud mahulid tubtub mag-aga sa iya luyag.

Aba, kag may pila pa gani siya ka kaso sa sulod mismo sang prisuhan angot sa pag-negosyo sang labag nga droga!

Kag prentensyoso pa ini! Ginapatawad na niya kuno ang mga naghimo sadtong krimen nga ginpabangod pa niya sa duha ka inosente.

Kon ang hwes pa, dapat tani kay Sanchez ang mahulugan sing kamatayan nga silot. Ugaling sadto na-suspende na ang death penalty.

In other words, wala gid sing kapatawaran ang ila makasiligni nga krimen. Gani wala sing dapat mabuhin sa ila sentensya! Luas seguro sa mandatory nga edad nga 70 ka tuig nga inutil na sila.

In fact, may kasal-anan nga indi gid mapatawad sang Diyos. Katulad sang kasal-anan sang mga rebelde nga mga anghel sa Langit nga wala sing paghinulsol sa ila matig-a nga balatyagon.

May kasubong man mga kasal-anan nga indi mapatawad sang Diyos diri mismo sa kalibutan – ang ginasiling sa Biblia nga “Sin against the Holy Ghost (Spirit)”, nga naga-representar sang lubos nga pagkamatarong kag ka-ulay (purity) sang Diyos.

Ini nga kasal-anan gatumod sa dalagku nga kasal-anan, lakip ang “sexual perversion”, ukon wala kaayawan nga kaibug sa unod, katulad sang kasal-anan sang mga pumuluyo sadto sa Sodom kag Gomorrha.

Tungod sini gindugmok sila sang Diyos kag ginpaulanan sang “fire and brimstone” tubtub ini sila tanan mapatay, luas sa kay Lot kag iya pamilya nga nagpabilin nga masulundon sa Diyos.

Maka-qualify bala ining mga kasal-anan ni Sanchez sa sin against the Holy Ghost? Ambot lang. Indi kita makahusgar sa Diyos. Pero, kon gapati ka nga sobra-sobra na gid man kabug-at ining iya mga kasal-anan nga ginakadlawan pa niya kag wala man sing paghinulsol, laban-laban gid guro.

May nahibal-an ako nga sobra-sobra ang iya kasal-anan sa Diyos. Naghinulsol ini sing tuod-tuod. Nagsulod siya sa pagka-monghe kag nag-serve sa Diyos tubtub sa iya pagkabuhi. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here