Kadalag-an sang kabataan, bugal sang ginikanan

MARSO na naman. Nagahilapit na ang graduation kag recognition sang mga estudyante. Masako na ang mga kabataan sa pagtapos sang ila mga kinahanglanon agud makumpleto ang mga kinahanglahanon sa ila subjects.

Sa mga manug-graduate kag ma-promote nga mga estudyante puno sang kalipay. Apang sa mga wala nagtutom kag indi maka-graduate ukon ma-promote masubo ini nga sitwasyon.  Isa naman ka tuig ang nausik sa ila kabuhi. Isa naman ka tuig ang nabutang sa wala sang kapuslanan bangud sa kapatumbayaan sang mga kabataan kag pati na sang mga ginikanan.

Sa sulod sang pila ka tuig nga nagbatas ang mga ginikanan lamang mapaeskwela ang ila mga kabataan, kalipay na nila nga makita nga nagasaka sa entablado ang anak nga nagabaton sang diploma ukon ginasab-itan sang medalya.

Ang kadalag-an sang kabataan kalipay sang mga ginikanan. Ang pagtapos ukon ang pagbaton sang padungog sang mga kabataan nagahatag sang inspirasyon sa mga ginikanan bisan ano kabudlay ang pagpangita sang palangabuhian kag kwarta para sa pag-eskwela sang kabataan. Indi bale ang pagsulay sa init kag pagbatas sang malamig nga tupa sang ulan dala sang nagabagusbos nga hangin, lamang makakita sang kwarta sa matag-adlaw nga tanan para sa kabataan.

Samtang, daw ginalihap naman ang dughan sang mga ginikanan nga mabalitaan lang nga indi gale maka-graduate ukon ma-promote ang ila anak bangud wala nagasulod sa klase. Sa pihak sang ila pagpangabudlay kag pagsalig sa ila anak nga nagatutom, ulihi na sang ila mahibaluan nga wala gale nagaeskwela ang ila kabataan.

Bangud kulang man sa kaalam sanday nanay kag tatay, abi nila bisan wala na ginaubayan ang kabataan sa ila pag-eskwela magatutom sila. Apang sala gani ini nga pagsulondan sa panimalay. Dapat ginahibalo gid ang kada adlaw nga aktibidad sang mga kabataan. Ina agud sa timprano pa lang mahatagan na sang solusyon kun may ara sang problema sa eskwelahan.

Sa mga kabataan, kuntani kamo na lang ang maghangop sa inyo mga ginikanan nga ginakulang sang kaalam. Nagahimakas sila agud nga ang ila kabudlay subong indi ninyo mapanubli, sa baylo makaangkon kamo sang mas matawhay nga pagsinalayo nga wala ginakulang.

Unta, ulikdon man ninyo ang kabudlay sang ginikanan nga ginabatas ang kagutom agud makakinot para may ihatag sa inyo nga balon.

Wala na sang ginapangayo ang mga ginikanan sa inyo nga mga kabataan kundi nga sa pagtakop sang klase makasaka kamo sa entablado bilang promotion ukon graduation. Kabay nga inyo ini ihatag sa ila subong nga tuig./PN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here