Thursday, February 22, 2018


INSPIRASYON SA BUHAY: “… At sinabi ni Jesus sa kanila… `Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala…  sa pangalan ko’y  gagaling ang mga maysakit na papatungan nila ng kamay’…” (Marcos 16:15, 17, Bibliya).

-ooo-

“PDA,” PANGGAMOT SA DENGVAXIA? May isang uri ng tubig na sinasabing nakapagpagaling sa sakit na stage 4 prostate cancer ng isang Court of Appeals justice at stage 3 breast cancer ng isang babaeng negosyante ang ngayon ay itinuturing na matibay na panlaban sa nakakamatay na epekto ng Dengvaxia ng Sanofi. Ang tawag sa tubig na ito ay “PDA”, at lumilitaw na sa Tarlac City lamang ito mabibili.

Ang unang “nakadiskubre” ng kamangha-manghang benepisyong dulot ng pag-inom ng “PDA” ay ang aking kapatid, si Atty. Leny L. Mauricio, isa ding practicing lawyer na gaya ko. May kliyente siya at ang asawa niyang si Atty. Irene Fenix Mauricio na ang pangalan ay Ria Sanchez. Cancer survivor si Ria, at ibinahagi niya kina Atty. Leny at Atty. Irene ang epekto ng “PDA” sa kanya.

Mula noon, natutong uminom ng “PDA” sina Leny at Irene. Di naglaon, inirekomenda naman ni Leny ang  tubig sa kaibigan niyang justice sa Court of Appeals, na may stage 4 prostate cancer, at sa tita ni Irene na may stage 3 na breast cancer. Parehong nakarecover ang justice at ang tita mula sa kanilang mga sakit, at ngayon ay normal na ang lahat sa kanila, pati na ang blood sugar count at cholesterol.

-ooo-

MGA TAONG MAY MALALANG CANCER, NAPAGALING NG “PDA”: Noong isang araw, nakita ko ang sa Facebook ang post ng isang Lyn Agustin ukol sa PDA. Ang post ni Lyn ay ibinahagi naman ng kapatid kong si Philip L. Mauricio sa kanyang Facebook wall. Doon ko nakita ito, at ganito ang sinasabi doon ni Lyn: “Dengvaxia antidote: PDA cleansing and cure lang pala ang katapat (a testimony from Tatay Delfino from Mt. Banahaw…”

Si Tatay Delfino, ayon sa palitan ng impormasyon sa wall sa Facebook ni Philip, ay isang faith healer mula sa bundok ng Banahaw na gumamit ng PDA. Si Lyn naman ay anak ng nakadiskubre ng PDA (initials diumano ang PDA ng tatay ni Lyn). Sabi ni Leny: Kaya ng PDA ang Dengvaxia, kasi stage 4 na cancer kaya niya.

Upang maipainom ang PDA sa mga bata, kailangang ihalo ito sa buko juice at lagyan ng konting honey, ayon kay Lyn. Sa impormasyon naman ni Leny, may mabibiling PDA sa RK Kitchenette, sa tabi ng Malacanang at ng St. Jude Catholic School sa Mendiola. Hindi po endorsement ang kolum na ito ngayon para sa PDA. Ang sinasabi ko lang, gaya ng sinasabi ng mga Capampangan: “subukan pa mo, para mabalu” (subukan ng mapatunayan).

-ooo-

KAGALINGAN MULA SA SAKIT, DULOT NG DIYOS: Kung pag-aaralang mabuti ang sakit na dulot diumano ng Dengvaxia—pamamamaga at pagdurugo ng mga laman-loob o internal organs ng mga naturukan—makikitang isa ito sa mga sumpang ipinangako ng Diyos na magaganap sa sambayanang marami na ang hindi nakikinig sa Kanyang Salita at hindi na sumusunod sa Kanyang mga utos.

Dahil diyan, kailangang magsumikap pala ang lahat, lalo na ang mga nagsasabing nananampalataya sila sa Diyos, na magpasakop sila sa Kanyang mga kautusan. Kailangan nating manampalataya kay Jesus na Siya ang Diyos at Tagapagligtas, at Siyang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo, upang hindi tayo tamaan ng ganitong mga sakit.

Ganundin, kung nananampalataya tayo, magkakaroon tayo ng kapangyarihang pagalingin ang mga may sakit sa pamamagitan ng pagtataas ng ating mga kamay sa mga may sakit, pagpapahid sa kanila ng langis sa Pangalan ng Panginoon, at panalanging may pananampalataya. Ayon sa Bibliya, ibabangon ng Diyos ang mga maysakit at pagagalingin sila sa kanilang mga karamdaman, kung ipapanalangin sila ng mga taong matuwid.

-ooo-

PARA SA MGA TANONG, REAKSIYON: Kung mayroon pong gustong magtanong sa akin sa mga bagay na tinalakay dito o sa ibang isyu, o magsangguni ng kanilang mga problema, anuman ang problemang iyon, tawag po kayo sa 0917 984 24 68, o mag-email sa batasmauricio@yahoo.com o mag-post sa www.facebook.com/attybatas.  Promise, sasagot po agad ako. Salamat sa Diyos sa Ngalan Ni Jesus, Amen!/PB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here