Thursday, February 22, 2018


Kon nagapakigbahin kita sa isa ka Question & Answer nga hampang, katulad sang Family Feud ni Steve Harvey, ang lima ka posible nga sabat halin sa luyag magtrabaho bilang OFW amo ang masunod:

Ang pamangkot: Ano bala ang puede mo irisgo agud maka-ubra sa abroad?

Una nga sabat – Bisan mag-domestic helper na lang kon may ara, bisan ang natapos ko amo ang pagka-manunudlo.

Ikaduha nga sabat – Mag-construction worker bisan de-kurso ako.

Ikatatlo nga sabat – Ang bisan mag-risgo pa ako nga ma-abusuhan sang akon mga amo.

Ikaapat nga sabat –  Ang posible nga magloko ang asawa ukon bana ko diri sa Pilipinas masuportahan ko lang ang mga anak ko.

Ikalima nga sabat – Ang bisan mapatay pa ako sa isa ka delikado nga trabaho sa luas agud indi lang magutman ang akon pamilya.

Masakit nga kamatuoran ining mga sabat sang aton mga utod nga Pilipino, apang posible ini nila masabat sang amo sina sa ila handom nga magpa-abenturar sa pagtrabaho sa abroad.

Ano gid ayhan ang posible nga mga rason kon ngaa luyag sang madamo ta nga mga utod nga Pilipino magtrabaho sa abroad?

Una dira amo ang kawalan sing trabaho sang madamo diri sa Pilipinas.

Ikaduha amo nga matahum nga kapalaran sang madamo mga OFW nga ila nakilala bisan pa malain ang nadangtan sang iban.

Ikatlo, ang mas mataas nga sweldo sa abroad i-kumparar sa ila natapos ukon ubra sa subong diri sa Pilipinas.

Ikaapat, may paryente sila nga nagatrabaho sa abroad nga nagpatigayon sa ila.

Ikalima, ang ma-enhance ang ila ihibalo kaupod sang mga ka-propesyonal sa iban nga pungsod.

Ika-anom, ang diskriminasyon sa trabaho sa Pilipinas tungod sang wala sing pangilala agud maka-pwesto sa trabaho diri.

Ika-pitu, ang oportunidad nga maka-travel kag makahibalo parti sa iban nga pungsod kag iban nga kultura.

Ikawalo, kulang nga suporta sang mga lokal nga entrepreneur, kag ang kakulangan sang pag-imlementar sang mga kasuguan agud mapasanyog sing husto ang magagmay nga negosyo agud diri na lang mangita sing pangabuhian diri sa Pilipinas.

Posible nga may iban pa nga rason kon ngaa madamo sang aton mga utod ang luyag magtrabaho sa luas bisan pa sa mga risgo sa kaugalingon, kalinong sang pamilya, kag pagkapung-aw nga indi makita ang pamilya sa sulod sang isa ka tuig ukon mas madugay pa nga panahon.

Ining risgo nga ginsud-lan kag gin-antos sang aton mga OFW nanginkabahin na sang masubo nga kasaysayan sang madamo, nga ang pinakasakit sini sa subong amo ang kamatayon ni Joanna Demafelis.

Biktima siya sang torture sa kamot sang iya mga amo kag ginpatay pa, nga sang ulihi gintagu pa ang iya bangkay sa sulod sang isa ka tuig sa freezer sa gin-abondonar nga apartment sa Kuwait sang iya mga amo.

Tungod sining natabo kay Demafelis, may mga 10,000 ka mga OFW ang may deployment ban sa karon sa pagtrabaho sa Kuwait.

Ang ila na gid lang paglaum sa karon amo ang isa ka memorandum of understanding (MOU) nga pirmahan sang Pilipinas kag Kuwait agud mapaseguro ang proteksyon sang aton mga OFW sa Kuwait, nga wala pagpirmahan sang panguluhan sang Kuwait halin sadtong duha ka tuig nga nagligad.

Samtang, madamo na ang napabalik sa Pilipinas tungod sining deployment ban nga gin-order ni Presidente Duterte. Ang iban nga wala pa makapauli kag gahandom nga mapasige ang ila kontrata sa Kuwait, todo pangamuyo gid nga maprimahan na ang ining MOU sa tunga sang Pilipinas kag Kuwait./PB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here