26.2 C
Iloilo City, PH
Sunday, December 16, 2018
Home Op-Ed Panugdaon

Panugdaon

Talupangdon ang pagpanguma sa Guimaras

AMAT-AMAT na nga nagabangon gikan sa iya puraot nga sitwasyon, nagapanikad kag nagahumlad na sang iya palad sa mga pumuluyo kag sa mga dumuluong...

Tal-usanay

NAG-ABOT na ang adlaw nga amo ang katapusan nga higayon para sa mga kandidato nga makahimo sang pagtal-us sa ila kaupod nga nagbangil sa...

Damgo sang mga Ati kag mga Tumandok

GINADUSO ang aton kalag sang aton mga paghimakas, nagapanikasog agud nga malab-ot ang handom, mahatagan sang katumanan ang mga damgo kag mabatak gikan sa...

Pinasahi nga mga baganihan

Nangin masaku kita sa pagpangita sang aton kinawala, sa aton mga palamugnan, kon paano kita makasenintimos agud nga may ibakal sa aton mga kinahanglanon....

Mas maayo nga pagdumala sang trapiko

MADAMO na sang mga plano ang ginpungkuan, ginpasad kag ginlauman nga matigayon para sa kasulhayan sang ilig sang trapiko sa mga dalanon sa syudad...

Pagdisiplina sa mga kabataan

DAPAT tadlungon ang bata sa iya lamharon nga edad, samtang malubag pa ang iya pinsar kag balatyagon agud nga indi mangin salawayon sa tion...

Markado nga merkado

TION na nga hatagan sang katumanan ang madugay na nga plano nga ipakay-o ang mga merkado sang syudad sang Iloilo. Pagpakay-o nga indi lang...

Nag-uyog agud makapatalupangod

KAANGAY sa madamo nga mga butang sa sini nga kalibutan, ang pagluntad sang linog ang wala ginalauman. Kahibalo ang tanan nga may yara sang...

Kahimtangan sang mga patyo

NAGLABAY na naman ang isa ka kahigayon nga liwat mapadulungan ang mga sementeryo sa palibot sang syudad sang Iloilo. Liwat na naman nga nakita...

Pagdumdom sa mga nagtaliwan na

GIKAN sa pagano nga pagsaulog sang Halloween, naglipas ang panahon kag nangin tuhay ang mga pamaagi sang pagselebrar tubtub nga nakalab-ot sa sini nga...

Latest News