Home Op-Ed Panugdaon

Panugdaon

Mapag-on ang kamatuoran

NAGAPANAGANG sa mga akusasyon. Nagapanindugan sa kamatuoran. Nagapakigbatu para sa matinlo nga ngalan.Nabutang karon sa kontrobersiya si Romeo Caesar...

Konstruksyon kag deklarasyon

NAG-ULHOT kaangay sang mga uhong. Nagpangalakap kaangay sang hilamon. Nagtindog nga mataas kag nagatabon sa lalantawon.Tuhay na ang dagway...

Kapitanes ang dapat nga maghulag

MAKAPOY nga abagahon. Mabudlay nga mangin madinalag-on. Mabug-at kon wala sang may naga-ugyon.Wala sang ulubrahon ukon obligasyon nga mahapos hatagan...

Palihog kag salamat

MABUG-AT nga ibungat. Ilisipon na lang ang makapahayag. Kadamuan sang kabataan ang nalipat. Kaangay sa akon nabatian sa sugilanon...

Hakus sa pagbag-o

KALMANTE na ang hampak sang balud. Tahaw na ang huyop sang hangin. Nagkulpa na ang emosyon nga naglikop sa tagsa ka dughan kag paminsaron.

Ligwaton ang mga pagsulundan

NASAMARAN na apang ginpilasan pa. Nagaluhod na apang ginpahapa pa. Nagadas-il na sa higad apang ginlimas pa.Masakit batyagon ang...

Ginpukaw sang sirkumstansya

NAGPAUKOY sa malawig nga tinion. Naglikaw sa paglantaw sa iban nga higayon. Nangin komportable sa matag-adlaw nga hilikuton.Ginpamuklat sang trahedya...

Kampante

Kinaandan na ang sitwasyon. Nagapati nga wala sang may matabu nga malain. Natural lang ang dapya sang hangin kag hampak sang balud.

Halit sa kita sang gutok nga dalan, natalupangdan

MAGANSAL ang tagsa ka pagbutlak sang adlaw. Nagalanog sa kahanginan ang ginahimo nga pagpanghawan. Masaku ang pagpaninlo agud nga indi maripahan sang kasuguan.

Bakuna ang panagang

MAKALULUOY ang pumuluyo. Nagakabalaka sa nagakatabu. Husto na lang nga magpisngo ang maigo sang masupog nga lamok nga may dala nga balatian nga dengue.

Latest News

error: Content is protected !!