Ang nagapangguba amo ang dapat gub-on

AMAT-amat na naton nahangpan kon ngaa nagtutok gid ang pangontra sa mga akusasyon batok kay Gob Art Defensor, kag indi sa anak nga amo gid ang kandidato sa pagka-gobernador sang Iloilo.

Of course, sunu kay Gob, mga patu-patu lang ini nga mga akusasyon sang korapsyon. Gani  wala anay ginsapak ni Gob.

Ugaling nangin malisyoso na ini kag ang handom manghalit gid lang.  Gani na-obligar na si Gob sa pag-file sang kaso nga libelo sa pila sini sa ila nga luyag lang mangguba sa malimpyo nga ngalan ni Gob kag sang iya administrasyon.

Pagpatalang lang ini sa ila luyag matabo. In fact, sa kadugayon ni Gob sa gobyerno – bilang mayor, congressman kag gobernador – wala pa gid ini maakusahan sing anomaliya samtang sa pwesto. Ebidensya ini nga patu-patu lang ining mga akusasyon.

Ang masakit pa kay luyag nila pakalainon si Gob samtang manughalin na ini sa pagka-gobernador sa ulihi na nga tinion sang iya kabuhi sa edad nga dapat magpahuway na.

Cruel kag indi ugali Kristiyano! Indi bala? Ang iban nga naga-retiro ginabinlan sing maayo nga handumanan. Indi dagta!

In fact, bisan ang may malain nga hinimuan – katulad sang mga criminal, rapist kag iban pa – indi gani  naton luyag mulayon pa bilang respeto na lang sa ila pagtaliwan kag sa ila kinamatarong nga ang Diyos na gid lang ang maghusgar sa ila.

***

Sa nauna ta nga pahangop diri, may luyag gid man ang ining mga malisyoso nga luyag matabo sa sining pagpakalain kay Gob, nga indi man gani kandidato sa pagka-gobernador kundi ang iya anak nga si Congressman Toto Defensor.

Ano ini nga daku nga rason nga luyag nila matabo? Sunu sa isa ka political analyst nga nasugilanon naton, luyag sining mga malisyoso nga gub-on ang credibilidad ni Gob sa iya matarong kag mabungahon nga pang-gobyerno nga luyag niya padayunon ni Toto Defensor.

Kon maguba ang credibilidad ni Gob, nga ginapatay-patayan gid nila himuon, sunu sa sining political analyst, indi na ini magamit ni Toto Defensor sa pag-suporta sang iya kandidatura.

Matuod no. Man kon maguba na nila ang credibilidad ni Gob, ano pa abe nga legasiya ni Gob nga magamit ni Toto agud ipasalig man niya sa mga pumuluyo?

Syempre, isa pa ka rason amo nga ang kasumpong ni Toto Defensor wala man sing matudlo nga matarong nga hinimuan dira mismo sa iya distrito.

Kay wala ka sing isugid nga maayo nga hinimuan kundi damgo nga wala sing katumanan – luas sa imo negosyo nga ang iban pa ang nagapulos kag indi ang imo distrito (kay sa siyudad sang Iloilo ini nahamtang) – natural lang nga ipaupok mo ang imo kakulangan sa pagpangguba sa kasumpong.

Kon ako ang kontra sining kasumpong, mapilitan ako matuod nga ibalik sa iya ang iya akusasyon agud mahibal-an niya nga dira mismo sa iya distrito wala man siya gani sang matarong nga hinimuan. Kag amo ina ang matuod.

Madamo pa gani ang mga isyu ang indi pa malimtan sang mga pumuluyo halin pa sa pagpadalagan sining kasumpong ni Gob kag ni Toto sing pila ka beses sadto nga amo ang kabangdanan sang iya pagkalutos.

Ti, paano abe siya patihan sang mga pumuluyo sa iya ginapasalig nga kaayuhan sa bug-os nga probinsya sang Iloilo nga indi man gani niya mahimo bisan dira lang sa iya distrito? Tsk,tsk,tsk!

Sa siling na naton gani, patu-patu lang ining mga akusasyon kay Gob. Gani, indi dapat magduha-duha ang mga pumuluyo nga matindugan ni Toto Defensor ang hayahay sang matarong kag mabungahon nga pang-gobyerno sang iya amay.

In fact, kon may maguba indi si Gob kag si Toto. Sila! “He who comes to destroy Samarkand shall he himself be destroyed!” ang masiling gani sang tagpangapin ni Gob kag ni Toto sa binutig sang ila mga kasumpong. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here