Dugang nga benepisyo para sa kay lolo kag lola

KON NAGAHATAG sa karon ang gobyerno nasyonal sang P100,000 bilang cash gift sa aton katigulangan sa ila paglab-ut sa edad nga 100 anyos, ang siyudad sang Iloilo luyag pa maghatag sing dugang nga benepisyo sa sining mga centenarian naton sa siyudad.

In fact, aprubado na ang Ilonggo Centenarian Ordinance, as amended, nga ginduso sang sini lang ni Liga President kag ex-officio Councilor Irene Ong, nga ginpapasar naman sang tanan nga mga myembro sang Konseho sa ila sesyon sadtong Disyembre 5, 2019.

Ang orihinal nga ordinansa nga ginduso sadtong 2016 sang nagtaliwan nga Councilor Armand Parcon nagapain sang dugang nga P50,000 para sa ila agud mangin P150,000 ini sa paglab-ut nila sing 100 anyos.

Sa amended nga version ni Councilor Ong, indi lang gindugangan ining P50,000 nga cash gift sa idalom sang Parcon Ordinance. Nangin P80,000 na ini sa idalom sang Ong Ordinance nga ihatag na sing amat-amat sa ila pag-edad sing 80 anyos, dason 90 anyos, kag sa paglab-ut na nila sing 100 anyos.

“Pasadyahon ta pa ang ila nabilin nga kabuhi sing mas temprano pa paagi sa amat-amat nga paghatag sini sa ila sugod sa edad pa lang nga 80 anyos. Sa matuod, laban sa ila indi na maka-enjoy sang ano man nga cash gift kon pahulaton ta pa sila sa edad nga 100 anyos,” siling gani ni Councilor Ong.

Sunu sa sining amended version ni Councilor Ong, ang maglab-ut sa edad nga 80 anyos may mabaton na nga P10,000, P20,000 sa paglab-ut 90 anyos, kag P50,000 paglab-ut sa 100 ka tuig.

Tandaan ugaling nga ining mga benepisyo indi retroactive ang pagpatuman sini, ukon indi pabalik ang pag-isip sang edad. Prospective ini, katulad sang kinaandan nga pagpatuman sang aton kasuguan.

In other words, mabaton mo ang cash gift nga P10,000 paglab-ut mo na sing 80 anyos; ang P20,000 paglab-ut mo na 90 anyos; kag ang P50,000 paglab-ut mo na 100 anyos, kon sa diin mabaton mo ang bug-os nga P150,000 upod sa P100,000 sa idalom sang Centenarian Act of 2016 sang gobyerno nasyonal.

***

Na-shock ang Duterte government sa paghibalo nga ginasukot ini sang Manila Water kag Maynilad sang ila kapierdihan sa ila negosyo sa pag-deliver sang tubig sa ila concession areas sa Luzon.

Sus, kag kadaku gid! Ang Manila Water gapanukot sa gobyerno sing PhP 7.39 ka bilyon (US$144 ka milyon) agud ibayad ini sa ila kuno kapierdihan nga na-sufrir sa tunga-tunga ang Hunyo 2015 tubtub Nobyembre 2019.

Ining sulukton sa gobyerno gin-award sang Permanent Court of Arbitration sa Singapore.

Sadtong 2018, ang Duterte government gin-orderan man sa pagbayad sang P3.4 ka bilyon (US$6.5 ka milyon) sang amo gihapon nga korte sa Singapore tungod ang Fiipinas wala nagtugot nga pasakaan ang pagpanukot sa tubig sa mga water consumers halin sadtong 2013 tubtub 2017.

Ini kuno nga sulukton sa gobyerno ginasaad sa kontrata sining duha ka water concessionaire nga ginpirmahan nila upod sa gobyerno sadtong panahon pa ni anay Presidente Fidel Ramos sadtong 1997.

Ngaa kuno ugaling sukton ang gobyerno sa idalom ni Duterte kay wala nakigbahin ini sa ining kontrata nga, sa siling niya kag sang iya mga fiscal advisers, “onerous”, ukon daku nga huol,  kag “disadvantageous”, ukon disbentaha kaayo, sa gobyerno kag sa mga pumuluyo?

“Pasugtan na sila sa pagusto nga pagdala sang ila negosyo, karon pabayaron pa kita sang ila kapierdihan,” paathag gani ni Duterte sa kaundan sang iya pahayag.

Daw luyag pa gani ipahangop ni Presidente nga indi niya pabayaron ang gobyerno sa sining kuno ginpamierde sang duha ka kompaniya. Pinahog pa niya ang Manila Water kag Maynilad nga i-akusar sing “economic sabotage”. Luyag man niya nga ipa-revise ining mga kontrata pabor sa gobyerno kag sa mga pumuluyo.

Samtang, ginpaathag man sang Manila Water kag Maynilad kon ngaa sila namierde. Ina kuno tungod kay wala sila ginpasugtan sang gobyerno sa pagpasaka sang sulokton sa mga water consumers agud indi sila mamierdehan. Aba, balasulon man gali ang gobyerno!

Daw gasadya ang mga hitabo, haw! Maayo pa seguro manilag lang kita anay dugang sa mga development agud lubos gid naton mahangpan ang mga hitabo. Okey? ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here