Kapitanes ang dapat nga maghulag

MAKAPOY nga abagahon. Mabudlay nga mangin madinalag-on. Mabug-at kon wala sang may naga-ugyon.

Wala sang ulubrahon ukon obligasyon nga mahapos hatagan sang katumanan kon wala sang suporta ukon pag-ugyon sa mga kaupdanan. Dapat nga kada isa may paghimakas, may kontribusyon, may pasunaid, may kabalaka, kag boluntaryo nga nagapakigbahin para sa kadalag-an sang ginatuyo nga resulta sang ginahimakasan.

Mas daku ang Metro Manila kaysa sa syudad sang Iloilo apang may daku na nga pag-imprubar sa ila paghimakas nga mahawanan ang mga dalan, makwa ang mga nagabalabag kag masaylo ang mga istruktura nga nagapagutok sa dalan.

Nagsugod kita nga damo sang anunsyo, may mga pagpahibalo kag kurtesiya. Ginpadal-an sang sulat, ginapaalinton kon ang barangay pagapadulungan sang Task Force Hawan. Halos tanan na lang nga paayon ginahimo sa barangay agud nga mapabatyag sa mga barangay kapitan kag iya konsehales nga seryoso ang city government sa pagtuman sa ginamandu sang national government.

Bisan doblehon pa ang 60 ka adlaw nga plaso agud mahawanan ang mga dalan, indi ina sa gihapon mahatagan sang katumanan kon isandig lang sa pagpangabudlay sang Public Safety and Transportation Management Office nga madamo man sang ginaatipan nga nga mga katungdanan. Bisan pa magbulig ang Task Force ASIS ukon Anti-Squatting and Illegal Structures kag Barangay Affair’s Office kon wala sang una nga akto kag boluntaryo nga pagbuylog nga magagikan mismo sa mga barangay official.

Indi naton mabasol ang PSTMO kon nagapang-ampo kag nagapadugang sang panahon nga palawigon ang plaso bangud nga nagapabungol ang iban nga opisyales sa barangay, nagahulat sila sa kon ano ang himuon kag mangin desisyon sang Task Force Hawan. Luyag nila nga indi maglain ang buot sang ila pumuluyo sa ila, luyag nila nga didto magtanum sang kaugot sa Task Force Hawan ang mga apektado kag agud indi sila masukmatan.

Madamo sang punong barangay nga ‘wait and see’ ang pagbinatasan. Ginahulat nga magtahaw ang kampanya. Nagalaum sila nga magalipas man ang waras sang gobyerno.

Mas mabug-at ang pagsunod sang mga kapitanes sa sini nga kampanya kon mismo ang alkalde ang magabisita sa ila barangay, magapabatyag sa mga tawo sang ila ‘political will’ sa pagtuman sa ginamandu sang national government.

Samtang ang Task Force Hawan lang ang nagalibot sa mga barangay, mangin hilaw ang kampanya, kulang sa determinasyon kag magapatumbaya lang ang mga barangay official bangud man sa pagpati nga natahap ang alkalde sa pagkomprontar sa mga tawo sa barangay.

Indi man angay nga pangunahan ang sarang mahimo sang city government sa sini nga tulumanon apang wala na kita nagalaum nga magahawan ang mga mayor nga dalanon sang syudad gikan sa mga naga-park nga mga salakyan.

Mangin umalagi lamang ang pagtuman sang kadamuan. Kinaiya na ini sang mga Ilonggo. Lauman nga sa pagtahaw sang sini nga tulumanon, liwat nga magatuhaw ang mga sablag sa dalan, kaangay sang mga uhong, liwat ini nga maga-ulhot.

Matuod nga indi ini tanan mabantayan sang alkalde kag sang iya mga tinugyanan nga mga opisina.

Nasandig ang epektibo kag pangmalawig nga pagtuman sa mga tulumanon, ilabi na sa paghawan sa dalan, sa determinasyon kag ka-sensiro sang mga punong barangay. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here