Karne sang mga inosente

GINPANGINPUSLAN ang kahuyang sang panimuot. Namentaha sa tiyan nga nagaraguok. Gin-ila bangud sa kadalok sa unod.

Nakibot ang tanan sa natukiban kon ano ang nagakatabu sa Iloilo Terminal Market ukon mas kilala nga ‘Super’.

Mismo si Mayor Jerry Treñas ang nagbungat sang sini nga impormasyon kag nagapangayo sang pasaylo bangud may mga empleyado sa city hall nga napaslawan sa pagtuman sa ila katungdanan. Napabayaan nila ang ikaduha nga panalgan sang Iloilo Terminal Market bangud kadamuan sang mga opisina sang city government ang yara na sa bag-o nga city hall kag halos didto na ang konsentrasyon sang mga empleyado.

Nakita ini nga bihang sang mga oportunista. Nangin baw-ing ang lugar, tumalagsahon ang presensya sang mga tawo kag posible wala sang seguridad kon gab-i rason nga masulod sang mga nagahilas ang pagginhawa agud nga makapakighilawas.

Dapat nga madakpan ang ginatudlo nga bugaw nga amo ang nagaganoy sa mga kabataan nga magsulod sa sina nga kahimtangan. Lamharon nga mga lalaki, lunsay nagahinurusgan, lunsay naga-eksperimento sa ila kabuhi, kag nabuyo sa kalam nga dala sang hingalit nga kalipay.

Bangud sa kapigaduhon, naila ang mga kabataan sa paypay sa ila sang ginatos nga kwarta. May magamit na sila nga pambakal sang pagkaon kag lakip na sa pagsustenir sang ila bisyo nga pag-inom sang makahulubog nga ilimnon kag pagsigarilyo.

Natudluan ang mga kabataan sa kon paano makakita sang kwarta sa mahapos nga paagi. Wala sila nagapangabudlay, nakalaman sila, nalipay sila, kag nakaganar pa sang kwarta.

Mabudlay na pang-isa-isahon kon sin-o ang mga kabataan ukon sin-o ang mga nagpamentaha sa ila kahuyang. Kon dalukan sila sang lugar nga ila naandan, mahimo nga magasaylo naman sila sa iban nga hulukmungan.

Tumuron na lang ang ila mga ginikanan kag hatagan sang panugyan nga ang ila kabataan ang nagtalang sang banas nga gina-usoy kag daku ang posibilidad nga mangin problema sang sosyudad sa palaabuton.

Kon wala napaminsaran nga ang bakante nga pwesto sa ibabaw sang sini nga merkado himuon nga lugar para sa mga apektado nga sidewalk vendor, wala gid nagtuhaw ang ini nga sugilanon.

Ano na ayhan kalawig ang ila pagpanginpulos sa sini nga lugar? Pila na ayhan ka libo ka pesos ang ila nabayad sa pagbakal sa karne sang mga inosente?

Pila ayhan ka mga kabataan ang nabiktima sang mga dalok sa unod, sang mga nagapanginpulos sa kusog kag dugas sang kabataan?

Tion naman sa bahin sang city govenment nga magpaminsar kon ano ang angay nga himuon sa ikaduha nga panalgan sang Iloilo Terminal Market kon paano ini mapuslan bangud kwarta sang pumuluyo ang gingamit agud ipatindog ini nga istruktura.

Kon himuon ini nga balaligyaan sang mga apektado nga sidewalk vendor kag diri sila ipahamtang, kuntani kay-uhon ang pasilidad kag seguridad sa palibot agud nga indi matentar ang mga samong nga maghimo sang kalautan.

Dapat pabantayan sa responsable nga empleyado sang city government agud nga wala sang may makalusot nga katontohan sa tagsa ka panahon.

Wala pa nakapwesto ang mga sidewalk vendor sa sini nga lugar, apang mas nakauna na ang mga dalok sa unod sa pagbakal sa karne sang mga inosente. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here