February 16, 2018


Tuman ka daku ang impluwensya sang pagpati, panimad-on kag sahi sang pagsinarayo sang mga Intsik ang naglaton sa aton nga pagpangabuhi.

Kaangay ini sang ginasaulog karon nga Chinese New Year nga bisan paano aton man ginadumdom kag ginasaulog, nagaupod kita sa ila kasadya kag sahi sang selebrasyon.

Nagkalingaw man kita sang ila nga maduagon nga mga panapot, mga ambahanon kag saot nga aton ginatutukan apisar nga pila sa aton ang indi naton mahangpan ang kahulugan sang ila pag-amba, pag-saot kag pagpasundayag angut sa sini nga kahiwatan.

Masami naton makita ang Dragon Dance sa bisan diin man, may pagpati nga ginatabog nila ang malas agud nga maaguman ang swerte sang nagapasulod nga tuig. May yara sila sang madamo nga pone nga mahimu gamiton bilang pangontra sa malas nga dala sang tuig nga indi magsibu sa kaugalingon nga zodiac sign. May panapat sila agud nga matadlong ang nagasulod nga enerhiya nga makabulig agud nga makapatin-ad sang pangabuhi, mag-ayo ang dalagan sang negosyo kag maagom ang maayo nga panglawason ukon malayo sa balatian.

May mga sahi sang duag nga pampaswerte, may mga bayo nga dapat suksukon samtang nagasug-alaw sang bag-ong tuig kag iban pa nga mga pampaswerte sa pagsulod sang bag-o nga tuig.

Indi kita makalikaw sa sini nga okasyon bangod ang pila sa ila kultura kag tradisyon ang naga-upod na sa aton nga pagsinarayo. Mabudlay na nga separahon ukon bulagon gikan sa naadan bangod madalom na kag tudok sa aton mismo nga kultura.

Bangod sini, nagagamit kita sang pasirit kag palupok, may mga sobre nga pula nga pampaswerte, may mga 13 ka bilog nga prutas, may mga mapilit nga pagkaon agud nga mapabilin nga dikit kag hugpong ang pamilya kag iban pa.

Indi lamang sa aton kaugalingon nga pagsaulog sang bag-ong tuig kundi lakip man sa ila nga Chinese New Year nga kon kabigon daw halos pareho lang ang aton pamaagi sa pagselebrar.

Mahuyugon man kita magbasa kon ano ang aton mangin kapalaran sa sini nga tuig santu sa Chinese zodiac kag nagasuksok man kita sang kulintas ukon pulseras nga makahatag sa aton sang swerte kag makakontra sa malas.

Indi kita makalikaw nga magsaulog, madamo sa aton ang nagapadulong sa lugar kon sa diin sila magahiwat sang pagsug-alaw sang bag-ong tuig. Naga-upod kita sa ila selebrasyon, nagatilaw kita sang ila mga pagkaon, kag nagakinasadya sa ila mga palagwaon.

Bisan pa nga hugot ang aton pagtuo sa aton manunubos apang nagakabuyo kita sa tradisyon nga aton namat-an kag nagakakunyag sa ginatuad sa aton nga kapalaran paagi sa ila nga chinese zodiac.

Tuig sang mga ido sa karon kag may mga pagpati nga ang mga tawo nga nabun-ag sa sini nga tuig sang mga ido ang makabig nga tampad kag ang tuig sang mga ido magahatag sang swerte sa maugyunan kag malas naman sa indi maugyunan.

Magapabilin ang ini nga lalantawon sa masunod pa nga mga dinag-on. Padayun ang aton pag-upod sa ila selebrasyon bangud ang aton kultura nasimbugan na sang kultura sang Intsik./PB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here