La Paz plaza

MAPUSLANON ang La Paz plaza sa kada tion nga may ginahiwat nga sports activities sa syudad sang Iloilo.

Nangin kinaandan na ang pagpatigayon sang madamo nga sahi sang hampang sa sini nga plaza bangud man sa lugar nga matan-ay sini sa mga humalampang.

Sang nagligad nga hinampang, ang Integrated Meet 2019, gindugukan ang La Paz plaza sang mga humalampang, tumalan-aw kag mga opisyales sang sini nga pahampang bangud man nga diri ginhiwat ang baseball, basketball, football, badminton kag iban pa.

Matuod nga tuhay ang La Paz plaza sa iban pa nga mga plaza sa syudad sang Iloilo bangud ini lang ang ginakabig nga extension sang Iloilo Sports Complex kon sa diin diri ginahiwat ang pila ka mga sports event.

Napamatud-an man sa pila ka mga dalagku nga hinampang nga mapuslanon kag kinahanglanon gid ang La Paz plaza sa pagpatigayon sang pila ka mga hilikuton sa sports.

Tion na nga dapat matalupangdan sang city government nga kalagingon ang mga plaza kag hatagan sang pokus kon paano ini mapatin-ad ang iya kapuslanan.

Kon manotaran sang tanan, ang Jaro Plaza nga may pinakadaku nga covered gym ang masami ginagamit sa pila ka social events, mga pagtililipon sang mga pumuluyo, ginahiwatan sang sinapol, medical mission, kag iban pa.

Ang Molo Plaza naman ang ginahiwatan sang mga aktibidades may kaantanan sa ambahanon ukon pag-amba sang mga choir ukon chorale group.

Luyag lang naton mapalab-ot sa igdulungog sang city government kon paano madesignar ang mga plaza sa mga pinasahi nga hilikuton agud nga mangin kabahin sang tourist attractions, mapahamtangan sang tayuyon nga aktibidades ukon regular events, kag mangin masami nga tilipunan nga lugar bangud sa mga lihok nga ginapatigayon diri.

Bangud sini, nagalaum kita nga makahimo sang development plan ang syudad kon paano mapasanyog ang lugar paagi sa pagpahamtang sang mga istruktura nga angay para sa mga ginahiwat nga mga hilikuton.

Dapat nga batakon naton ang kahimtangan sang mga plaza, ilabi na sang La Paz plaza. Panamion ang kudal, kay-uhon bangud may mga guba na kag patahumon man ang palibot sini. Tutukan man ang landscape, dugangan ang istruktura kag pahamtangan sang bastante nga suga.

Tion na nga magpahamtang sang tawo nga may ikasangkol sa pagdumala sa mga plaza agud nga may magtalupangod kag magabantay sa palibot.

Kon may manami nga pasilidad para sa hinampang ang La Paz plaza, mahimo ini paarkilahan sa mga pribado nga grupo ukon indibidwal ukon hatagan sang diskwento ang mga buluthuan agud nga may magamit para sa pagmentinar sang plaza.

Tun-an naton ang konsepto tuhoy sa sports tourism kag kon paano ini makabulig sa pagpapagsik pa gid sa ekonomiya sang syudad kag kon paano ini makadugang sa kaban sang syudad.

Nagalaum kita nga may grupo nga ipasad ang alkalde agud nga magtuon sa sini nga bagay kag magpaminsar kon paano mangin mapuslanon ang mga plaza para sa turismo.

Ginasigahum naton nga sa palaabuton ma-maximize sang syudad ang potensyal sang kada plaza, ilabi na ang La Paz plaza.

Ginaagaw na sang mall ang atensyon sang tawo bilang lugar nga ila ginalagawan agud makahangaw-hangaw kag makapabugnaw. Dapat naton balikdon ang mga plaza bangud mas labaw ang bentaha dir, mas malinong, mas mabugnaw, kag angay para sa personal nga pagsugilanon. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here