‘Tampi boys’

NAGTUGA sang gahod sa social media. Nakalab-ot sa igdulungog sang kadamuan nga Ilonggo. Nakabalikid ang gobyerno sang syudad sang Iloilo.

Kaangay sang balud gikan sa malapad nga lawod, nagdaganas kag naghampak sa honasan, naglagapok sa bato, kag nag-agaw sa atensyon sang mga tawo.

Madamo sang reaksyon ang nagtuhaw sa social media matapos nabalhag ang larawan sang tatlo ka pamatan-on nga lalaki nga nagapila sa sulod sang fast food chain, naga-atubang sa kahera kag nagabakal sang ila luyag nga kaunon.

Nagkomentar gilayon ang iban nga daw may ihibalo gid sa gintunaan sang tanan. Nagsaad sila sang komento santu sa ila lang nga nakita, limitado sa sulod sang apat tubtub lima ka pulgada nga screen sang ila cellphone.

Social experiment, ini ang rason sang “tampi boys” kag sang ila manunudlo. Luyag nila tukibon sa ila natun-an sa subject nga sociology ang mga bagay kon paano makaapekto ang ginatawag nga “deviant behavior” sa panan-awan sang tawo kag kon ano ang mangin reaksyon sang publiko.

Makabig nga ginkabus lang sa pag-apresyar ang iban sa ginatawag nga “academic freedom” kag posible nadala sila sa mainit nga diskusyon sa social media kag wala nila nabuksan ang ila paminsaron sa katuyuan sang sini nga hilikuton.

Masiling naton nga nagmadinalag-on ang “tampi boys” sa ila nga ginhimo bangud nga gilayon nga naghatag sang reaksyon ang linibo ka mga pumuluyo. Napalab-ot nila ang kahulugan sang ila mga akto kag nakabaton sila sang magkatuhay nga mga panan-awan. Maathag nga ang mga Ilonggo sensitibo sa ginatawag nga “deviant behavior” bangud wala sang luyag nga may nagabakal sa sulod sang mall ukon may nagapila sa kahera sang fast food chain nga nagatampi lamang, nga kaangay nga yara lang sa sulod sang ila ugsaran.

Kuntani may mga kaangay pa sini nga mga pagtuon bangud madamo pa sang bagay nga dapat hangpon sa aton sosyudad. Kinahanglan pa ang madamo nga social experiment agud matakus ang paminsaron kag reaksyon sang mga Ilonggo sa pila ka mga bagay, ilabi na nga nagapadulong kita sa modernisasyon. Luyag naton hibaluon kon bala nagapabilin ang aton social values bisan pa nga nagadaludo ang impluwensya sang tekonolohiya kag kauswagan.

Kon may kapaltahan gid man, posible bangud wala lang nakapakig-angot ang mga natungdan sa city government angot sa ila ginhimo nga social experiment. Dapat naghatag sila sang kurtesiya sa syudad kag nagplastar sang katuyuan sang ila pagtuon, kon ano ang mangin sitwasyon, kag ang pagpasalig nga may kopya sila nga ihatag sa kon ano ang ila obserbasyon kag rekomendasyon base sa resulta sang ila pagtuon.

Nagalaum kita nga indi magtuga sang pagkatagam kag kahangawa sa iban nga mga estudyante ang nangin reaksyon sang city government batok sa ila. Kuntani indi sila matublag sa patarasak nga reaksyon nga wala gid nagpanagadsad antes magbungat sang mga pahayag. Nakita kon ano ka kitid sang ila paglantaw sa sini nga mga hilikuton kag kabus ang ila ihibalo sa sini nga mga bagay.

Gina-ingganyo naton ang iban pa nga mga manunudlo nga maghiwat sang kaangay sini nga hilikuton agud mas maapresyar sang mga estudyante ang mga teorya nga ila natun-an kag makita sa aktwal, kag agud nga makabulig sa pagpasad kag paghurma sang kinaiya sang mga Ilonggo. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here