Tapnaon ang ilegal nga pag-parking

NAGADULOG bisan sa diin lamang. Wala sang pasunaid sa mga masablagan. Nagapadungol sa mga dalan.

Ginalantaw ko nga mas mabudlay sawayon ang mga nagamaneho sang pribado nga salakyan nga nagaudlog sa bisan diin lang nga bahin sang dalan. Mas mabudlay sila pahangpon sa kon ano ang patakaran nga ginapatuman sang gobyerno para nga maghawan ang mga dalan kag makakas ang mga nagasablag.

Mabudlay magpatuman sang kasuguan sa trapiko sa sini nga mga nagamaneho sang mga pribado nga salakyan bangud nga mismo ang mga traffic enforcer ang natahap nga magsaway sa ila. Nagapangalihid sila sa salakyan kag lubos ang paghalong agud nga indi sila maresbakan sang kon ano man nga emosyon ang magatuhaw sa tion nga sila ang magsinda sa ila.

Dapat nga matumod na ang mga dalan nga mahimo parkingan kag indi dapat parkingan kag mabalhag na para sa kasayuran sang publiko. Kinahanglan ang masunson nga pagpaalinton, hatagan sang angay nga panahon agud nga kon magsugod na ang operasyon sa pagpangdakop, wala na sang ibalibad pa ang dapat nga dakpon.

Kinahanglan man dayon nga ipaidalom sa orientation ang mga traffic enforcer agud nga mahibaluan nila ang kaundan sang sini nga patakaran kon sa diin lang pwede makaparking ang mga salakyan kag agud nga sila mismo ang may sampaton nga ihibalo agud mas epektibo ini nga mapatuman.

Dapat man nga tun-an sang committee on transportation sang city council kag sang Publib Safety and Transportation Management Office kon paano malikawan ang banggi-anay sa tunga sang nagamaneho kag sang traffic enforcer.

Mas nagakadapat na nga ipatuman ang plano nga pagpahamtang sang mga cctv camera sa mga mayor nga dalanon, ilabi na sa mga dalan nga indi dapat pagparkingan agud matumod ang mga salawayon. Sa sini, malikawan man ang komprontasyon sa tunga sang dalakpon kag sang manugdakop.

Kon mabudlay man nga matuman ang ini nga plano, mas angay nga medyusan lang paagi sa pagkwa sang larawan sa mga plaka sang nagapasaway nga salakyan agud nga matumod ang tag-iya kag mapamulta sa kon pila ang iya penalidad bangud sa paglapas sa ordinansa sang syudad.

Tion na nga tun-an sang PSTMO kon paano mag-isyu sang tiket sa mga nagapasaway. Ibilin ang tiket sa salakyan nga nakasaad kon ano ang iya nakomiter nga paglapas.

Kaangay sa ginahimo sa iban nga moderno na nga syudad kag komunidad. Sistema na lang sa paghatag sang tiket sa nakalapas kag kon may kwesyon sila sa ila bayolasyon, sa opisina sang PSTMO na lang sila paathag.

Kon mahawanan ang dalan kag makakas na ang mga sidewalk vendor, kon nangin ligwa na ang dalan bangud nakakas na ang mga sablag nga istruktura, dapat nga mangin hugot man kita sa mga nagamaneho sang salakan nga nagaparking sa bisan diin lamang.

Hatagan naton sang hustisya ang mga nagtuman, sawayon naton ang mga nagaparking nga salakyan agud nga indi sila pagpamarisan kag sundon sang iban, kag mangin palaagyan sa pagpasaway man sang iban.

Dapat magtingog na ang city government batok sa mga nagapanag-iya sang salakyan, sa mga nagamaneho sang salakyan, kag sa mga negosyante kag propesyunal nga nagarawit sang ila kadungol sa mga dalanon.

Kinahanglan sang city government ang mapag-on nga dughan, pinsar nga wala nagapang-alang-alang, kag pag-akto nga wala sang pinilian agud nga mapatuman sang patas ang kasuguan. ([email protected]/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here