Nagabag-o ang mga naandan

PAGLAUM, ini ang pinakaimportante nga dala sang tagsa ka magbag-o ang tuig. Ini ang luyag nga madawat sang tanan, sa pagpati nga maagom ang kasulhayan sa pagpangabuhi, dagaya nga palangabuhian kag maayo nga sitwasyon sa tagsa ka tion.

Wala nagakadula ang pagdabdab sa balatyagon sang tagsa-tagsa, padayon nga nagalaum nga sa tagsa ka tuig makaagom sang masulhay nga pagpangabuhi. Indi mapanas ang positibo nga panan-awan kag pagsunod sa mga desparatis nga makahatag sang swerte sa pagpangabuhi.

Napuno man sang pagkaon ang lamesa sang tagsa ka panimalay, sa kutob sang ila masarangan, ukon sang mga bilog nga prutas nga ginapatihan makahatag sang swerte, apang ang pagbakal sang palupok ang ginakabig nga indi na masyado nga prayoridad sang tagsa ka panimalay.

Madahog ang pagbakal sang mga grocery items, mga lulutuon nga ginapabugal kag mangin pone sa manami nga lalantawon sa ibabaw sang lamesa. May mga salad, mga spaghetti, mga tinapay, manok kag baboy nga ginluto sa magkatuhay nga timplada kag putahe.

Mas madamo ang nagpreparar sang ila nga mini sound system nga nagpalanton sang mga sonata nga makapasaot sa ila. May nagakinanta kag may mga pahampang samtang nagahulat sa pagsulod sang bag-o nga tuig.

Isa sa talalupangdon nga mga aktibidades sa tagsa ka komunidad amo ang pagsinadya sang tanan, lunsay naga-ugyon ukon nagapakigbahin sa ila gindihon nga plano agud nga makahatag sang kasadya sa tanan.

Nagsentro sa mga hilikuton nga makapasadya sa tanan, gamit ang mini sound system ukon nag-arkila sang videoke machine agud nga magkinantahanay samtang naga-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon.

Imbis nga magbakal sang palupok kag pasirit, mas ginpili sang kadamuan ang magbakal sang pagkaon kag makahulubog nga ilimnon.

Matalupangdan man pagkaaga, matapos ang pagsug-alaw sang bag-ong tuig, nga limpyo ang palibot gikan sa sagbot dala sang putos sang mga ginsindihan nga palupok.

Tuhay na ang makita naton sa pagbutlak sang adlaw sa bag-o nga tuig. Wala sang nagalinapta nga sagbot kag malaka na ang insidente sang nalukpan ukon mga nasamaran bangud sang palupok.

Matuod nga may yara sa gihapon sang mga insidente nga ang mga biktima ginpadangat sa mga ospital. Indi naton maperpekto ang tanan bangud may mga tinuga nga ayhan wala nagapamati sa panugyan sa ila, ayhan masyado lang ka dungol, ayhan masyado ka adbenturoso nga tilawan ang mga bagay nga ginadilian, ukon ayhan bangud sa kulang gid sa ihibalo angot sa pagdumili sa mga palupok.

Kon lantawon sa pangkabug-usan, madamo na ang nagpamati sa panawagan sang gobyerno tuhoy sa kon paano maamligan ang kaugalingon kag komunidad sa halit nga matuga sang palupok.

Sa sini nga punto, nakita naton nga amat-amat na nga nagakupo sa bag-o nga pagsinarayo ang kadamun sang mga Pilipino. Ginabaton ang mga pagbag-o sang panahon apisar nga ginahanduraw ang kinatuhay sang pagsaulog sa mga nakalipas nga panahon.

Magahimo kita sang pagligwat sa aton sahi sang selebrasyon nga magasibu sa tawag sang okasyon. Nagapangita kita sang paagi kag amat-amat kita nga naga-adoptar.

Ang kahulugan sang pagselebrar nagapabilin apisar nga nagabag-o ang mga naandan nga pagsaulog sa pagsug-alaw sang bag-ong tuig. (bertladera@gmail.com/PN)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here